Articles

PS-PT-PO Kelab Sains dan Matematik 2011-2012

In PSPTPO on March 29, 2011 by shssamc

SMK SACRED HEART SIBU

PENGURUSAN  KELAB  SAINS & MATEMATIK 2011

Perancangan Strategik

(Tahun 2011 – 2015)

Perancangan Taktikal

(Tahun 2010 -2011)

Pelan Operasi

(2011)

1.Program Keahlian

Meningkat keahlian sebanyak 5 % setiap

tahun sehingga mencapai ahli seramai  50

orang.

 

Sasaran bilangan ahli

 

TOV

2011

2012 2013 2014 2015
50 52 55 58 60

 

1.Projek Keahlian

Nama projek : Kempen Keahlian

 

Objektif : Meningkat keahlian

 

Penetapan dasar :  Tugas guru penasihat

Tugas  AJK

 

Aktiviti : Promosi dari kelas ke kelas dan iklan di papan notis   Kelab Kimia

 

Pemantauan : Guru penasihat

1.Kempen Keahlian

Aktiviti : Promosi dari kelas ke kelas

Nama Projek : Promosi kelab

Tarikh Pelaksanaan : Bulan Januari dan Mei

Pelaksana : AJK sesi tahun itu

Kos : Tiada ( semua pencetakan dibuat dengan kemudahan pihak sekolah )

Pelaksanaan :

1.Menyediakan borang promosi yang menarik yang menyatakan aktiviti-aktiviti tahunan kelab dan cara mereka boleh mendapat Gred A jika mereka menyertai kelab ini.

2.Pergi ke setiap kelas T.4 Sains dan T.6 Rendah Sains untuk menyampaikan maklumat-maklumat kelab kepada pelajar semasa ‘free period ‘ AJK , yang mengambil masa tidak melebihi 5 minit setiap kelas.

3. Menyedarkan borang keahlian kepada ke setiap kelas tersebut.

4. Mengumpul balik borang keahlian serta yuran keahlian sebanyak RM3.00  pada hari keesokan.

Indikator kejayaan : Bilangan ahli bertambah.

 

 

 

 

 

 

Perancangan Strategik

(Tahun 2011 – 2015)

Perancangan Taktikal

(Tahun 2010-2011)

Pelan Operasi

(2011)

2.Program Peningkatan Pencapaian

2.1Meningkat gred ahli-ahli dalam Penilaian Kokurikulum

 

Sasaran bilangan ahli yang mendapat gred-gred tertentu

 

Gred TOV

2011

2012 2013 2014 2015
A 15 17 19 21 23
B 15 16 17 18 19
C 10 9 8 7 6
D 0 0 0 0 0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2 Meningkatkan Pencapaian  M/p Sains & Matematik dalam Ujian-ujian  Sekolah

 

Sasaran bilangan ahli yang mendapat A dan % lulus dalam mata pelajaran Kimia, Fizik, Biologi dan Matematik Tambahan (T.4 )/ Matematik T ( bagi T.6 Rendah) dalam ujian-ujian sekolah

 

  TOV

2011

2012 2013 2014 2015
Gred A 7 9 11 13 15
% lulus 85 90 100 100 100

 

2. Projek  Peningkatan Pencapaian
Nama projek: Meningkatkan pencapaian gred ahli dalam penilaian kokurikulum

 

Objektif:

1.Meningkatkan markah KK melalui

(i)perlibatan aktif dalam aktiviti-aktiviti kelab seperti Kuiz Sains & Matematik Antara Kelas dan Kuiz Kimia Kebangsaan, Kuiz Fizik Kebangsaan, Olympaid Matematik, National Science Challenge dll

 

(ii) penambahan bilangan jawatan AJK  dan penganjur  aktiviti

 

Penetapan  dasar: Tugas Guru Kanan Sains &

Matematik ,

Tugas guru penasihat

berkenaan

Tugas Penganjur maisng-

masing seperti

Institut Kimia Malaysia,

University of New South

Wales, Australia  dll

 

Aktiviti: Kuiz Sains & Matematik Antara

Kelas ,

Kuiz Kimia Kebangsaan

Kuiz Fizik Kebangsaan,

Olympaid Matematik

International Competitions For

Schools ( Science)

International Competitions For

Schools ( Mathematics) dan

penambahan bilangan jawatan AJK

dan penganjur  aktiviti

 

Pemantauan:  Guru Kanan Sains & Matematik,

guru- guru  penasihat berkenaan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2 Meningkatkan pencapaian m/p Sains & Matematik dalam ujian-ujian sekolah  melalui projek mentor-mentee / klinik Sains & Matematik

 

Objektif: Meningkatkan pencapaian ahli dalam mata pelajaran Sains & Matematik dalam setiap ujian sekolah dari segi bilangan ahli mendapat A dan juga % lulus

 

Penetapan  dasar: Tugas guru penasihat

Tugas AJK

 

Aktiviti: Mentor-mentee/ klinik Sains & Matematik

 

Pemantauan : Guru penasihat

 

2. Projek Peningkatan Pencapaian

Nama Projek 1 : Kuiz Sains & Matematik Antara Kelas

Tarikh Pelaksanaan : pertengahan bulan Jun

Pelaksana :  Guru Kanan Sains & Matematik, Guru penasihat / guru m/p berkenaan dan AJK Kuiz & subkomitinya

Kumpulan sasaran : pelajar-pelajar T1 , T2, T3, T4, T.5 dan T.6 Rendah &Atas

Kos : RM400.00/ 150 buah buku ‘science pad’ & pen

Pelaksanaan :

1.Membentuk soalan kuiz untuk Kategori Asas ( T1 & T2) , Kategori Asas Tinggi( T.3), Kategori Tinggi (T.4 & T.5) dan Kategori Tinggi Lanjutan ( T6 Rendah & Atas)

2.Menyelia dan mengawas pelaksanaan kuiz

3.Menyemak kertas objektif kuiz

4.Mengumumkan keputusan kepada setiap kelas dengan mengedarkan borang keputusan kuiz

5. Membungkus hadiah

6.Menyediakan sijil pencapaian dan sijil penyertaan kuiz

Indikator kejayaan :

1.90% wakil-wakil yang dipilih oleh guru mata pelajaran kelas masing-masing telah menghadiri pertandingan kuiz itu.

2.Sijil pencapaian dan sijil penyertaan telah disediakan dan diedarkan.

Nama Projek 2 : Kuiz Kimia Kebangsaan

Tarikh Pelaksanaan : Bulan Julai

 

Pelaksana : Guru penasihat ( Wong Nyiik

Yien)

Kos : RM250.00 ( untuk membiayai yuran penyertaan  25 orang pelajar yang dipilih untuk mewakili sekolah)

( Yuran peserta lain dibiayai oleh peserta sendiri)

Kumpulan sasaran: Terbuka kepada semua pelajar T.4 &  T.5 Sains dan  T.6  Rendah & Atas Sains

Pelaksanaan :

1.Mengenalpasti pelajar yang layak mewakili sekolah

2.Mengutip yuran daripada pelajar yang ingin menyertai kuiz ini

3.Membuat pendaftaran kuiz

4. Mengedarkan soalan tahun lepas Kuiz tersebut kepada peserta-peserta kuiz sebagai latihan

5.Membuat perbincangan soalan tahun lepas  dan ulangkaji dengan peserta

(Cikgu Dia Teck Ing & cikgu WongNyiikYien membuat perbincangan soalan tahun lepas dan ulangkaji dengan pelajar  T.4 & T.5 dan T.6 Rendah &  T.6 Atas masing-masing)

4. Melaksanakan kuiz mengikut peraturan yang ditetapkan oleh Institut Kimia Malaysia

5.Menghantar bungkusan kertas jawapan objektif kuiz melalui pos laju pada hari itu.

Indikator kejayaan :

1.Ramai ahli boleh mendapat markah  KK yang lebih tinggi disebabkan oleh penyertaan mereka dalam kuiz ini yang merupakan aktiviti peringkat kebangsaan ,iaitu 17 markah bagi bahagian pelibatan.

2.Pelaksanaan kuiz telah dijalankan dengan lancar dan mengikut peraturan yang ditetapkan

3. 60% daripada peserta yang dipilih untuk mewakili sekolah mendapat pencapaian ‘Distinction’

 

Nama Projek 3 : Kuiz Fizik Kebangsaan

Tarikh Pelaksanaan : Bulan Julai

 

Pelaksana : Guru penasihat ( Sia Mee Khing)

Kos : RM100.00 ( untuk membiayai yuran penyertaan  10 orang pelajar yang dipilih untuk mewakili sekolah)

( Yuran peserta lain dibiayai oleh peserta sendiri)

Kumpulan sasaran: Terbuka kepada semua pelajar T.4 &  T.5 Sains dan  T.6  Rendah & Atas Sains

Pelaksanaan :

1.Mengenalpasti pelajar yang layak mewakili sekolah

2.Mengutip yuran daripada pelajar yang ingin menyertai kuiz ini

3.Membuat pendaftaran kuiz

4. Mengedarkan soalan tahun lepas Kuiz tersebut kepada peserta-peserta kuiz sebagai latihan

5.Membuat perbincangan soalan tahun lepas  dan ulangkaji dengan peserta

(Cikgu Brigid Wong dan Cikgu Sia Mee Khing membuat perbincangan soalan tahun lepas dan ulangkaji dengan pelajar  T.4 & T.5 dan T.6 Rendah &  T.6 Atas masing-masing)

4. Melaksanakan kuiz mengikut peraturan yang ditetapkan oleh Institut Fizik  Malaysia

5.Menghantar bungkusan kertas jawapan objektif kuiz melalui pos laju pada hari itu.

Indikator kejayaan :

1.Ramai ahli boleh mendapat markah  KK yang lebih tinggi disebabkan oleh penyertaan mereka dalam kuiz ini yang merupakan aktiviti peringkat kebangsaan ,iaitu 17 markah bagi bahagian pelibatan.

2.Pelaksanaan kuiz telah dijalankan dengan lancar dan mengikut peraturan yang ditetapkan

3. 60% daripada peserta yang dipilih untuk mewakili sekolah mendapat pencapaian ‘Distinction’

Nama Projek 4 : Olympaid Matematik

Tarikh Pelaksanaan : Bulan Jun

 

Pelaksana : Guru penasihat ( Tan Ewe Boon)

Kos : RM250.00 ( untuk membiayai yuran penyertaan  25 orang pelajar yang dipilih untuk mewakili sekolah)

( Yuran peserta lain dibiayai oleh peserta sendiri)

Kumpulan sasaran: Terbuka kepada semua pelajar T.4 &  T.5 Sains dan  T.6  Rendah & Atas Sains

Pelaksanaan :

1.Mengenalpasti pelajar yang layak mewakili sekolah

2.Mengutip yuran daripada pelajar yang ingin menyertai kuiz ini

3.Membuat pendaftaran kuiz

4. Mengedarkan soalan tahun lepas Kuiz

tersebut kepada peserta-peserta kuiz sebagai latihan

5.Membuat perbincangan soalan tahun lepas  dan ulangkaji dengan peserta

(Cikgu Tan Ewe Boon & Lai May Ging membuat perbincangan  soalan tahun lepas dan ulangkaji dengan pelajar  T.4 & T.5 dan T.6 Rendah &  T.6 Atas masing-masing)

6. Melaksanakan kuiz mengikut peraturan yang ditetapkan oleh Institut Matematik Malaysia

7.Menghantar bungkusan kertas jawapan objektif kuiz melalui pos laju pada hari itu.

Indikator kejayaan :

1.Ramai ahli boleh mendapat markah  KK yang lebih tinggi disebabkan oleh penyertaan mereka dalam kuiz ini yang merupakan aktiviti peringkat kebangsaan ,iaitu 17 markah bagi bahagian pelibatan.

2.Pelaksanaan kuiz telah dijalankan dengan lancar dan mengikut peraturan yang ditetapkan

(Keputusan pencapaian kuiz belum lagi diketahui setakat ini.)

3. 60% daripada peserta yang dipilih untuk mewakili sekolah mendapat pencapaian ‘Distinction’

Nama Projek 5 : National Science Challenge

Tarikh Pelaksanaan : Bulan Julai

 

Pelaksana : Guru penasihat ( Low Kha Ing)

Kos :

Kumpulan sasaran: 4 orang pelajar T.5 termasuk seorang pelajar Bumi

Pelaksanaan :

1.Mengenalpasti pelajar yang layak mewakili sekolah

2.Membuat pendaftaran kuiz

3. Mengedarkan soalan tahun lepas Kuiz tersebut kepada peserta-peserta kuiz sebagai latihan

4.Membuat perbincangan soalan tahun lepas dan ulangkaji dengan peserta pasukan sekolah

5. Mengiringi pelajar untuk menyertai kuiz .

Indikator kejayaan :

1.Ramai ahli boleh mendapat markah  KK yang lebih tinggi disebabkan oleh penyertaan mereka dalam kuiz ini yang merupakan aktiviti peringkat bahagian

2.Pelaksanaan kuiz telah dijalankan dengan lancar dan mengikut peraturan yang ditetapkan

3. Pasukan sekolah boleh mendapat johan/naib johan/ tempat ke-3.

 

Nama Projek 6 :International Competitions For Schools ( Science)

Tarikh Pelaksanaan : Bulan Mei

 

Pelaksana : Guru penasihat ( Wong Nyiik Yien)

Kos : RM20.00 setiap peserta yang dibiayai oleh peserta sendiri

Kumpulan sasaran: Terbuka kepada semua pelajar

Pelaksanaan :

1.Membuat pengumuman tentang pertandingan ini

2.Mengutip yuran daripada pelajar yang ingin menyertai kuiz ini

3.Membuat pendaftaran kuiz

4. Mengedarkan soalan tahun lepas pertandingan tersebut kepada peserta-peserta sebagai latihan

5.Membuat perbincangan soalan tersebut dan ulangkaji dengan pelajar oleh guru m/p  berkenaan

4. Melaksanakan pertandingan  mengikut peraturan yang ditetapkan oleh University of New South Wales, Australia

5.Menghantar bungkusan kertas jawapan objektif pertandingan  melalui pos laju pada hari itu.

Indikator kejayaan :

1.Ramai ahli boleh mendapat markah  KK yang lebih tinggi disebabkan oleh penyertaan mereka dalam kuiz ini yang merupakan aktiviti peringkat antarabangsa ,iaitu 20 markah bagi bahagian pelibatan.

2.Pelaksanaan pertandingan telah dijalankan dengan lancar dan mengikut peraturan yang ditetapkan

3. Terdapat  sekurang-kurangnya seorang pelajar mendapat pencapaian ’High Distinction’

4. 30% daripada peserta mendapat pencapaian ’High Distinction’ & ’Distinction’

 

Nama Projek 7 :International Competitions For Schools ( Mathematics)

Tarikh Pelaksanaan : Bulan April

 

Pelaksana : Guru penasihat ( Ting Siao Fong)

Kos : RM20.00 setiap peserta yang dibiayai oleh peserta sendiri

Kumpulan sasaran: Terbuka kepada semua pelajar

Pelaksanaan :

1.Membuat pengumuman tentang pertandingan ini

2.Mengutip yuran daripada pelajar yang ingin menyertai kuiz ini

3.Membuat pendaftaran kuiz

4. Mengedarkan soalan tahun lepas pertandingan tersebut kepada peserta-peserta sebagai latihan

5.Membuat perbincangan soalan tersebut dan ulangkaji dengan pelajar oleh guru m/p  berkenaan

4. Melaksanakan pertandingan  mengikut peraturan yang ditetapkan oleh University of New South Wales, Australia

5.Menghantar bungkusan kertas jawapan objektif pertandingan  melalui pos laju pada hari itu.

Indikator kejayaan :

1.Ramai ahli boleh mendapat markah  KK yang lebih tinggi disebabkan oleh penyertaan mereka dalam kuiz ini yang merupakan aktiviti peringkat antarabangsa ,iaitu 20 markah penuh  bagi bahagian pelibatan.

2.Pelaksanaan pertandingan telah dijalankan dengan lancar dan mengikut peraturan yang ditetapkan

3. Terdapat sekurang-kurangnya seorang pelajar mendapat pencapaian ’High Distinction’

4. 50% daripada peserta mendapat pencapaian ’High Distinction’ & ’Distinction’

Nama Projek 8 : Projek Mentor-mentee / Klinik Sains &  Matematik

Tarikh Pelaksanaan :  Dua minggu sekali ( Hari Khamis)

 

Masa: 2.00 – 5.00 pm

 

( T.6 Rendah

Biologi/Fizik : 2.00 – 2.50 pm

Kimia           : 3.00 – 3.50 pm

Matematik T : 4.00 –  5.00 pm

 

T.4

Biologi : 2.00 – 2.45 pm

Fizik    : 2.45 – 3.30 pm

Kimia  : 3.30 – 4.15 pm

Matematik Tambahan: 4.15 – 5.00 pm)

 

Pelaksana : Guru penasihat dan semua AJK  dan ahli / pelajar yang baik dalam m/p berkenaan yang dikenal pasti oleh guru m/p

Kumpulan sasaran : Ahli-ahli yang lemah dalam Kimia, Fizik, Biologi dan Matematik Tambahan (T.4 )/ Matematik T ( bagi T.6 Rendah)

Kos : RM 300 (anggaraan ) untuk membeli minuman dan hadiah bagi  mentor-mentor

Pelaksanaan :

1.Mengenalpasti ahli yang lemah

2.Mengenalpasti topik yang ingin dibincang 2 minggu sebelum supaya mentor dan mentee boleh menbuat persediaan/ulangkaji yang rapi

3. Mengagihkan mentee bagi setiap mentor

3.Menyediakan soalan kuiz/ latihan topikal jika perlu

4.Seorang mentor mengajar seorang atau 2 orang mentee ( Guru penasihat hanya berfungsi sebagai fasilitator)

5. Mentor merupakan pelajar yang baik dalam m/p tertentu  dan bilangan mentor tertakluk kepada bilangan mentee yang berdaftar

6. M/p terlibat ialah Kimia, Biologi, Fizik & Matematik Tambahan/ Matematik T

6. Notis / borang diedarkan selewat-lewatnya  seminggu  sebelum kepada  setiap kelas berkenaan untuk mengetahui siapa ingin menjadi mentee dan untuk sesi/ m/p yang mana satu.

7.Kekerapan:  dua minggu sekali  sekiranya tiada gangguan tertentu spt ujian sekolah / program sekolah tertentu dll

 

Indikator kejayaan :

1.Sambutan  terhadap aktiviti ini adalah sangat baik. Ramai ahli ingin menyertai aktiviti ini tetapi masa tidak menginginkan

2.Wujudnya ‘peer-group teaching & learning’

3.Ketika membantu mentee dalam mata pelajaran Kimia, Fizik , Biologi dan Matematik Tambahan, mentor juga dapat mengesan kelemahan diri sendiri dalam konsep tertentu.

4.Bilangan ahli yang mendapat A  dan % lulus dalam mata pelajaran Sains & Matematik dalam ujian -ujian sekolah meningkat

5. Maklum Balas  ialah sangat menggalakkan. Tempoh masa untuk setiap m/p selalu tidak mencukupi untuk mentee menanya soalan.

Perancangan Strategik

(Tahun 2011 – 2015)

Perancangan Taktikal

(Tahun 2010-2011)

Pelan Operasi

(2011)

3. Program Pemupukan minat ahli  dalam mata pelajaran Sains & Matematik

Sasaran bilangan ahli yang berminat menyertai aktiviti/permainan

TOV

2011

2012 2013 2014 2015
33 40 42 44 46

3. Projek Pemupukan minat ahli dalam mata pelajaran Sains & Matematik

Nama projek: Pemupukan minat ahli dalam mata pelajaran Sains & Matematik

 

Objektif : Memupuk minat ahli dalam mata pelajaran Sains & Matematik

 

Penetapan dasar: Tugas guru penasihat

Tugas AJK

 

Aktiviti:

1.Projek aktiviti-aktiviti kimia menarik

–    Aktiviti menukar duit syiling 1 sen

kepada  duit syiling emas

–          Aktiviti menukar air minuman kepada air berwarna

–          Aktiviti menghilangan kesan kotoran

dalam sekelip mata

 

 

2.Projek Permainan

Permainan Kad ‘OrgChem’

–    Permainan ‘bom’

–    Sukanela Formula Kimia

 

3. Pencarian sumber maklumat kimia melalui

internet

 

4. Pameran Sains & Matematik

 

Pemantauan : Guru penasihat

3.Projek Pemupukan minat ahli dalam mata pelajaran Sains & Matematik

3.1 Pameran Sains & Matematik

Tarikh Pelaksanaan : pertengahan  bulan Jun

Pelaksana : Guru Penasihat & Barisan AJK sesi 2011/2012 dan pelajar Sains T.4 & T.6 Rendah

 

Kumupulan sasaran : Semua pelajar

 

Kos : RM 700 ( untuk membeli hadiah bagi pelajar yang memberi jawapan betul semasa melawat gerai-gerai pameran dan makanan & minuman untuk ahli-ahli yang bertugas)

 

Pelaksanaan :

1.Menubuhkan barisan AJK untuk pameran ini.

2.Membahagikan semua pelajar Sains T.4 & T.6 Rendah  kepada 4 kategori untuk setiap m/p ,iaitu Kimia,  Fizik, Biologi dan Matematik yang diketuai oleh seorang AJK masing-masing.Setiap kategori terdiri daripada 10 kumpulan kecil  yang diketuai oleh seorang ahli masing-masing

3.Ketua kumpulan kecil dan ahli-ahli masing-masing mencari projek/ aktiviti yang ingin dipameran dalam cuti panjang akhir tahun.

4.Semua projek/ aktiviti yang ingin dipameran dibentangkan semasa mesyuarat

5. Guru Penasihat memilih dan menentukan projek/ aktiviti yang dipamerkan ( tertakluk kepada kesenangan memperoleh bahan/ alat radas , kejayaan , bahayanya dll)

6. Ketua kumpulan kecil memperoleh bahan/ alat radas  daripada Guru Penasihat & pembantu makmal masing-masing

7.Guru Penasihat menetapkan tempat pameran, iaitu gerai-gerai Fizik dan Astronomi & Robotik di Makmal Fizik I  dan II masing-masing ; gerai-gerai Biologi dan gerai-gerai Matematik  di Makmal Biologi I dan II masing-masing; gerai-gerai Kimia dan Sains Junior di Makmal Kimia I &  II masing-masing.

8. Ketua kumpulan kecil dan ahli-ahli masing-masing mencuba/ menjalankan projek/ aktiviti berkenaan di bawah pengawasan Guru Penasihat.

7. Ketua kumpulan kecil dan ahli-ahli masing-masing menyediakan dan menghiaskan gerai- gerai masing-masing

8. Jadual untuk setiap kelas melawat gerai-gerai pameran disediakan dan diumumkan kepada semua kelas.

9. Cara pergerakan setiap kelas untuk melawat setiap gerai ditentukan

10. Panggilan giliran setiap kelas dan kawalan pergerakan pelajar untuk melawat gerai-gerai disusun atur.

 

Indikator kejayaan :

1.Rasa ingin tahu ahli dirangsang.

2.Sikap tabah dan kerjasama diamalkan semasa menjalankan/mencuba projek/aktiviti dan semasa pembentangan

3.Bakat kepimpinan ahli, terutamanya AJK ditunjukkan

4.Daya kreaktiviti dan inovasi  dikembangkan di kalangan pelajar , terutamanya  golongan AJK yang ditugaskan untuk upacara pembukaan pameran

5. Pelajar-pelajar benar-benar melibatkan diri dengan penuh semangat dan tenaga demi kejayaan pameran

6. pelajar-pelajar seronok melibatkan diri dalam pameran

7. Panggilan giliran setiap kelas dan pergerakan pelajar serta disiplin pelajar untuk melawat gerai-gerai adalah terkawal .

 

3.2 Projek Permainan

Nama Projek 1 : Permainan Kad ‘OrgChem’

Tarikh Pelaksanaan : 01/07/2011

 

Pelaksana :  Guru penasihat, AJK Permainan dan subkomitinya sesi 2011/2012

 

Kumpulan Sasaran : Pelajar T.6 Atas Sains

Kos : RM 36.00

 

Pelaksanaan :

1.Membahagikan pelajar-pelajar kepada 4 kumpulan ( 4 orang dalam satu kumpulan )

2.Setiap kumpulan diberi satu set alat permainan yang dibina oleh guru penasihat mengenai tindak balas- tindak balas kimia sebatian- sebatian organik tertentu

3. Menerangkan cara dan peraturan permainan.

4.Setiap kumpulan diberi 20 minit untuk bermain

5.Terdapat 4 pusingan. Pemenang pertama daripada setiap kumpulan bagi pusingan pertama akan membentuk satu kumpulan . Pemenang kedua daripada setiap kumpulan bagi pusingan pertama akan membentuk satu kumpulan dan seterusnya bagi pemenang ketiga dan pemenang terakhir.

6. Begitu juga, dengan pusingan kedua,pusingan ketiga dan pusingan keempat.

7. Penggredan adalah dibuat secara individu bagi keempat-empat pusingan seperti berikut:-

Pemenang Markah setiap pusingan
Pertama 20
Kedua 15
Ketiga 10
Keempat 5

8. Pelajar yang mendapat jumlah markah tertinggi daripada keempat-empat pusingan ini merupakan pemenang pertama dan seterusnya.

Indikator kejayaan :

1.Pelajar sangat seronok bermain permainan ini sehingga mahu meminjam alat permainan ini di luar masa hari persekolahan

2. Pemain dapat menghabiskan pusingan permainan dalam masa lebih singkat

Ini mungkin disebabkan oleh ingatan pelajar tentang reagen & keadaan serta hasil tindak balas  bertambahbaik.

3. Pemain mengenalpasti  jenis tindak balas kimia dengan lebih cepat dan mereka tahu apakah kad ‘reagen & keadaan’ / kad ‘hasil tindak balas’  yang diingini.

4. Wujudnya ‘Peer-group teaching & learning’ semasa pemain membincang  sebab dia baling kad tertentu/ tunggu kad tertentu.

Nama Projek 2 : Permainan ‘bom’

Tarikh Pelaksanaan : 18/2/2011

 

Pelaksana : AJK Permainan  dan subkomitinya sesi tersebut

 

Kumpulan sasaran : Ahli  T.5 & T.6 Atas

 

Kos : RM25.00 (untuk membeli hadiah)

 

Pelaksanaan :

1.Melukis petak di atas lantai

2.Menentukan petak-petak yang ada ‘bom’

3.Membahagikan ahli-ahli kepada 2 kumpulan. Setiap kumpulan mesti terdiri daripada ahli T.5 & T.6 Atas.

4.Permainan bermula dengan pemain melangkah ke depan dengan cara satu langkah satu petak

5.Jika pemainnterpijak petak berbom, dia perlu dapat menjawab soalan yang berkaitan dengan kimia supaya dia masih boleh bergerak ke depan.

6.Jika dia tidak dapat jawab, ahli kumpulannya meneruskan permainan dengan memulakan daripada garis permulaan.

7.Shli daripada mana-mana kumpulan paling cepat melintangi petak-petak dan sampai ke garis tamat merupakan pemenang.

 

Indikator kejayaan :

1.Sambutan pelajar adalah sangat baik

2.Wujudnya peer-group teaching & learning’

3.Wujudnya semangat berpasukan.

Nama Projek 3: Sukanela Formula Kimia

Tarikh Pelaksanaan : 18/2/2011

 

Pelaksana : AJK Permainan dan subkomitinya sesi tersebut

 

Kos : 25.00( untuk membeli hadiah)

 

Pelaksanaan :

1.Membahagikan pelajar kepada 2 kumpulan .( 10 orang dalam satu kumpulan) Setiap kumpulan mesti terdiri daripada ahli T.5 & T.6 Atas

2.Menggunakan meja dan kerusi di bilik darjah U6S4 di Tingkat Ke-4 , Blok Hii Yii Peng sebagai halangan jalan laluan

3.Seorang pemain daripada setiap kumpulan  berebut-rebut melari dari garis permulaan di tingkat bawah ke bilik darjah U6S4

4.Setelah melalui beberapa halangan , mereka dikehendaki mencari kad-kad yang sepadan yang boleh membentuk formula kimia yang betul  ( jumlahnya ada 12 kad untuk  membina 5 formula kimia yang betul)

5.Selepas itu, mereka ballik semula ke garis permulaan supaya ahli lian dalam kumpulan masing-masing dapat meneruskan permainan ini secara  bergilir-gilir .

6.Kumpulan yang paling awal menghabiskan permainan akan dijadikan pemenang.

 

Indikator kejayaan :

1.Wujudnya semangat berpasukan

2.Wujudnya sikap sabar dan tabah

3.Yang terpenting sekali ialah pelajar sangat seronok bermain permainan itu di samping belajar formula kimia.

3.3 Pencarian sumber maklumat kimia melalui internet

Nama Projek : Pencarian sumber maklumat kimia melalui internet

Tarikh Pelaksanaan : sepanjang tahun

 

Pelaksana : AJK Sumber  dan subkomitinya sesi 2011/2012

 

Kumpulan sasaran:

Guru-guru Kimia & ahli-ahli

 

Kos : 20 CD dan satu pendrive yang dibekal oleh pihak sekolah

Pelaksanaan :

1.Mengagihkan laman web( dibekalkan oleh guru penasihat )  mengenai maklumat Sains & Matematik

2.AJK Sumber dan subkomitinya melayari laman web sama ada di rumah atau di sekolah sekurang-kurangnya sekali sebulan untuk mencari maklumat tentang soalan kuiz, ABM dalam bentuk ICT, animasi tindak balas Kimia dll.

3.Menyimpan semua maklumat dalam CD untuk rujukan komiti-komiti lain seperti Komiti Kuiz, Komiti Aktiviti Menarik, Komiti Publisiti untuk poster papan notis  dll

4. Membantu guru menjilid ‘teaching courseware’ yang dibina dalam CD

 

Indikator kejayaan :

1.Sebahagian bahan ‘teaching courseware’ yang dibina oleh pelajar-pelajar telah dijilid dalam CD

2.Maklumat mengenai  Sains & Matematik semakin banyak dikumpul dan disimpan dengan baik

3.Wujudnya semangat  kepimpinan, berpasukan dan sikap berdikari

4.Ahli-ahli juga terdedah kepada cara-cara mendapat maklumat daipada internet.

 

3.4 Projek aktiviti-aktiviti kimia yang menarik

Nama Projek 1 : Aktiviti menukar duit syiling 1 sen kepada duit syiling emas

Tarikh Pelaksanaan : 18/2/2011

 

Pelaksana : AJK aktiviti menarik dan subkomitinya sesi 2011/2012

 

Kumupulan sasaran : Ahli-ahli

 

Kos : Tiada ( menggunakan semua bahan kimia & peralatan sains  ) kecuali gula-gula yang dibekalkan oleh guru penasihat

Pelaksanaan :

1.Membahagikan ahli-ahli kepada 3 kumpulan.Setiap kumpulan menyaksikan aktiviti –aktiviti menarik secara berstesen

2.Mendemonstrasi cara menukar duit syiling 1 sen kepada duit syiling emas sambil menyoal ahli mengenai langkah-langkah berjaga, fungsi bahan kimia yang digunakan dll. Ahli yang dapat menjawab soalan akan diberi sebiji gula-gula

3.Ahli-ahli yang berminat menyediakan duit syiling emas sendiri boleh membuat sedemikian dengan penyeliaan AJK bertugas / guru penasihat

 

Indikator kejayaan :

1.Rasa ingin tahu ahli dirangsang.

2.Ahli berasa sangat terangung dan mereka ingin mencuba menyediakan duit syiling emas sendiri

Nama Projek 2 : Aktiviti menukar air minuman kepada air berwarna

Tarikh Pelaksanaan : 18/2/2011

 

Pelaksana : AJK aktiviti menarik dan subkomitinya sesi 2011/2012

 

Kumpulan sasaran: Ahli-ahli

 

Kos : Tiada ( menggunakan semua bahan kimia & peralatan sains  ) kecuali gula-gula yang dibekalkan oleh guru penasihat

 

Pelaksanaan :

1.Membahagikan ahli-ahli kepada 3 kumpulan.Setiap kumpulan menyaksikan aktiviti –aktiviti menarik secara berstesen

2.Mendemonstrasi cara menukar air minuman kepada air berwarna sambil menyoal tentang jenis  bahan kimia yang digunakan , sebab air minuman boleh bersifat sedemikian dll. Ahli yang dapat menjawab soalan akan diberi sebiji gula-gula

 

Indikator kejayaan :

1.Rasa ingin tahu ahli dirangsang.

2. Akhirnya terdapat ahli mengetahui ‘rahsia’ kejadian ini

Nama Projek 3 : Aktiviti menghilangan kesan kotoran dalam sekelip mata

Tarikh Pelaksanaan : 18/2/2011

 

Pelaksana : AJK aktiviti menarik dan subkomitinya sesi 2011/2012

Kumpulan sasaran : Ahli-ahli

 

Kos : Tiada ( menggunakan semua bahan kimia & peralatan sains  ) kecuali gula-gula dibekalkan oleh guru penasihat

Pelaksanaan :

1.Membahagikan ahli-ahli kepada 3 kumpulan.Setiap kumpulan menyaksikan aktiviti –aktiviti menarik secara berstesen

2. .Mendemonstrasi cara menghilangkan kesan kotoran pada kain  sambil menyoal tentang jenis  bahan kimia yang digunakan , fungsi bahan kimia ini dll. Ahli yang dapat menjawab soalan akan diberi sebiji gula-gula

3.Ahli-ahli dibenarkan mendemonstrasi  aktiviti ini kepada kumpulan lain

4. Guru penasihat meminta ahli memberi cadangan cara lain untuk menghilangakan kesan kotoran .

 

Indikator kejayaan :

1.Rasa ingin tahu ahli dirangsang.

2.Ahli berasa sangat terangung dan mereka ingin mencuba menghilangkan kesan kotoran pada kain lain

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Perancangan Strategik

(Tahun 2011 – 2015)

Perancangan Taktikal

(Tahun 2010-2011)

Pelan Operasi

(2011)

4. Program Mengembangkan dan Meningkatkan Daya Kreaktiviti dan Inovasi Pelajar dalam Bidang Sains & Matematik 4. Projek  Mengembangkan dan Meningkatkan Daya Kreaktiviti dan Inovasi Pelajar dalam Bidang Sains & Matematik

 

Nama projek: Mengembangkan dan meningkatkan daya kreaktiviti dan inovasi pelajar dalam Bidang Sains & Matematik

 

Objektif:

1.Mengembangkan dan meningkatkan daya kreaktiviti dan inovasi pelajar dalam bidang Sains & Matematik

(ii) Meningkatkan ilmu dalam Bidang Sains & Matematik

(iii) Memperbaiki Bahasa Inggeris

 

Penetapan  dasar: Tugas Guru Kanan Sains &

Matematik ,

Tugas Guru Penasihat

Tugas Guru BI

Tugas Guru PSV

 

Aktiviti: 1. Pertandingan Menulis ‘Poem’

Sains & Matematik

 

2. Pertandingan Menulis Lagu Liriks

Sains & Matematik

 

3. Pertandingan Melukis Poster

Sains & Matematik

 

 

 

Pemantauan: Guru Penasihat

 

 

4. Projek  Mengembangkan dan Meningkatkan Daya Kreaktiviti dan Inovasi Pelajar dalam Bidang Sains & Matematik

Nama Projek 1 : Pertandingan Menulis ’Poem’ Sains & Matematik

Tarikh Pelaksanaan : Bulan Ogos – Disember 2011

 

Pelaksana : Guru Penasihat

 

Kumpulan sasaran : Terbuka kepada semua pelajar

 

Kos : RM 200.00 ( untuk hadiah & sijil pencapaian)

 

Pelaksanaan :

1.Menetapkan kriteria-kriteria pertandingan dengan mempertimbangkan  nasihat GK sains & Matematik dan Guru BI

2. Mengeluarkan  notis kepada semua kelas dan guru Sains & Matematik juga membantu membuat promosi di dalam kelas

3. Mengumpul hasil pada tarikh yang ditetapkan

4. Menentukan pemenang dengan kerjasama panel guru-guru

5.Menyediakan hadiah dan sijil pencapaian

 

Indikator kejayaan :

1.Bilangan hasil ’poem’ melebihi 10.

2. Mutu ’poem’ adalah baik yang boleh digunakan sebagai ABM  P & P.

 

Nama Projek 2 : Pertandingan Menulis Lagu Liriks  Sains & Matematik

Tarikh Pelaksanaan : Bulan Ogos – Disember 2011

Pelaksana : Guru Penasihat

Kumpulan sasaran : Terbuka kepada semua pelajar

Kos : RM 200.00 ( untuk hadiah & sijil pencapaian)

 

Pelaksanaan :

1.Menetapkan kriteria-kriteria pertandingan dengan mempertimbangkan  nasihat GK sains & Matematik dan Guru BI

2. Mengeluarkan  notis kepada semua kelas dan guru Sains & Matematik juga membantu membuat promosi di dalam kelas

3. Mengumpul hasil pada tarikh yang ditetapkan

4. Menentukan pemenang dengan kerjasama panel guru-guru

5.Menyediakan hadiah dan sijil pencapaian

 

Indikator kejayaan :

1.Bilangan hasil ’poem’ melebihi 10.

2. Mutu ’poem’ adalah baik yang boleh digunakan sebagai ABM  P & P

Nama Projek 3: Pertandingan Melukis Poster Sains & Matematik

Tarikh Pelaksanaan : Bulan Ogos – Disember 2011

Pelaksana : Guru Penasihat

Kumpulan sasaran : Terbuka kepada semua pelajar

Kos : RM 200.00 ( untuk hadiah & sijil pencapaian)

Pelaksanaan :

1.Menetapkan kriteria-kriteria pertandingan dengan mempertimbangkan  nasihat GK sains & Matematik dan Guru PSV

2. Mengeluarkan  notis kepada semua kelas dan guru Sains & Matematik juga membantu membuat promosi di dalam kelas

3. Mengumpul hasil pada tarikh yang ditetapkan

4. Menentukan pemenang dengan kerjasama panel guru-guru

5.Menyediakan hadiah dan sijil pencapaian

 

Indikator kejayaan :

1.Bilangan hasil ’poem’ melebihi 10.

2 Mutu ’poem’ adalah baik yang boleh digunakan sebagai ABM  P & P

 

Advertisements

Articles

Senarai Ahli Sesi Petang 2011-2012

In Senarai Ahli on March 29, 2011 by shssamc

ACADEMIC YEAR: MALAYSIA 2011
CO-CURRICULUM TYPE: CLUB AND SOCIETY
CO-CURRICULUM DESCRIPTION: SAINS & MATEMATIK
SESSION: AFTERNOON
DATE FROM: 01/01/2011
DATE TO: 31/12/2011
GURU PENASIHAT: GOH LEH LING (01/01/2011 – 31/12/2011)
No. NAME STUDENT NO. CURRENT CLASS
1 CHUA MOH LIN 970922136105 2A3
2 DESMAND HII JING CHAO 970403135899 2A1
3 JACKY LING TAI YIEW 971130135731 2A3
4 LING LIK CHAI 960316136077 2A3
5 SIMON LOH WEI UNG 960914135859 2A3
6 CHARLES JUNIOR ANAK AHSAD 971125135059 2A8
7 CLEMENT HII YII LING 970722135757 2A2
8 ERIC WONG TUNG SIAN 970419135981 2A4
9 FREDDIE SII YEW CHUAN 960815135845 2A8
10 FUNG HUI KHAI 970118135697 2A8
11 HII TENG SOON 960411136155 2A7
12 IGNATIUS AK NABAU 1/121/11 1A7
13 JACKIE LAU LIK WANN 960129135925 2A8
14 JACKSON YUNG SUI JET 1/045/11 1A5
15 KEVIN IING SII SIONG 960302136623 2A8
16 KHO ZHI LIN 1/210/11 1A5
17 KONG JACK MING P/012/11 P1
18 KONG TECK CHEN 970304135965 1A8
19 LAI GWO GUI 960902136037 2A9
20 LAU CHONG SIN 970310136459 2A9
21 LAW CHOA KUI 970828135763 1A2
22 LING YIH ZHI 961108136149 2A9
23 LING ZHONG MING 1/1149/98 1A8
24 STEVEN LING GUANG HU 1/195/11 1A9
25 TANG CHUNG WEI 960321135861 2A8
26 TANG TUNG YEW 960828135975 2A7
27 THAH LIENG GING 961214135983 2A9
28 THAH LIENG JANG 960530136123 2A2
29 WONG TUNG JIN 970421135841 1A2
30 YONG KA LONG 971220135815 1A2

Articles

Senarai Ahli Sesi Pagi 2011-2012

In Senarai Ahli on March 29, 2011 by shssamc

GURU PENASIHAT: LEE MING NGUK (01/01/2011 – 31/12/2011)
NO. OF STUDENT: 273 (Male – 239, Female – 34)
NAME CURRENT CLASS GENDER RACE POSITION SESSION START DATE END DATE
1 JAPHETH LING CHIA YI 3A2 Male CHINESE Ahli Biasa Morning 01/01/2011 31/12/2011
2 KUOK TAI BING 3A2 Male CHINESE Ahli Biasa Morning 01/01/2011 31/12/2011
3 COLLYMORE TANG YONG FUNG 3A3 Male CHINESE Ahli Biasa Morning 01/01/2011 31/12/2011
4 KUEH KAI EN 3A3 Male CHINESE Ahli Biasa Morning 01/01/2011 31/12/2011
5 LING KUOK YAO 3A3 Male CHINESE Ahli Biasa Morning 01/01/2011 31/12/2011
6 IZMY NG BIN MOHD NG 3A5 Male CHINESE Ahli Biasa Morning 01/01/2011 31/12/2011
7 PAU BIN HONG 3A7 Male CHINESE Ahli Biasa Morning 01/01/2011 31/12/2011
8 TANG SIONG DING 4A4 Male CHINESE Ahli Biasa Morning 01/01/2011 31/12/2011
9 AARON PUI ANN CHENG 4S1 Male CHINESE Ahli Biasa Morning 01/01/2011 31/12/2011
10 ALDO JATENG BIN WILSON 4S1 Male MELANAU Ahli Biasa Morning 01/01/2011 31/12/2011
11 ALEX TANG SHI SONG 4S1 Male CHINESE Ahli Biasa Morning 01/01/2011 31/12/2011
12 ALISTAIR SIM TIEN YU 4S1 Male CHINESE Ahli Biasa Morning 01/01/2011 31/12/2011
13 BENJAMIN PAUL 4S1 Male INDIAN Ahli Biasa Morning 01/01/2011 31/12/2011
14 CHIENG YI RONG 4S1 Male CHINESE Ahli Biasa Morning 01/01/2011 31/12/2011
15 CHRISTOPHER HII YIK BING 4S1 Male CHINESE Ahli Biasa Morning 01/01/2011 31/12/2011
16 DANIEL WONG QIN CHENG 4S1 Male CHINESE Ahli Biasa Morning 01/01/2011 31/12/2011
17 EMANUEL AK DANAEIL SEMAN 4S1 Male IBAN Ahli Biasa Morning 01/01/2011 31/12/2011
18 ERIC YII BING HUNG 4S1 Male CHINESE Ahli Biasa Morning 01/01/2011 31/12/2011
19 EUSTACE TEO KIEN CHUAN 4S1 Male CHINESE Ahli Biasa Morning 01/01/2011 31/12/2011
20 FELIX NGU CHEE LEONG 4S1 Male CHINESE Ahli Biasa Morning 01/01/2011 31/12/2011
21 FRANKIE LING YEW FONG 4S1 Male CHINESE Ahli Biasa Morning 01/01/2011 31/12/2011
22 GORDON LEE YUNG HORNG 4S1 Male CHINESE Ahli Biasa Morning 01/01/2011 31/12/2011
23 HENRY LEE SIONG HUO 4S1 Male CHINESE Ahli Biasa Morning 01/01/2011 31/12/2011
24 JACKSON WONG KAI SEN 4S1 Male CHINESE Ahli Biasa Morning 01/01/2011 31/12/2011
25 JOANNES NGU TIEN WEI 4S1 Male CHINESE Ahli Biasa Morning 01/01/2011 31/12/2011
26 JOSHUA LING YIK CHENG 4S1 Male CHINESE Ahli Biasa Morning 01/01/2011 31/12/2011
27 JUSTIN WONG HUI ZU 4S1 Male CHINESE Ahli Biasa Morning 01/01/2011 31/12/2011
28 KELVIN SU SIENG BING 4S1 Male CHINESE Ahli Biasa Morning 01/01/2011 31/12/2011
29 KELVIN TING SHIEN BING 4S1 Male CHINESE Ahli Biasa Morning 01/01/2011 31/12/2011
30 KEVIN LAU HUI YONG 4S1 Male CHINESE Ahli Biasa Morning 01/01/2011 31/12/2011
31 KEVIN LAU PUON KING 4S1 Male CHINESE Ahli Biasa Morning 01/01/2011 31/12/2011
32 KEVIN TING XIANG HONG 4S1 Male CHINESE Ahli Biasa Morning 01/01/2011 31/12/2011
33 KEVIN YONG SOON HUAT 4S1 Male CHINESE Ahli Biasa Morning 01/01/2011 31/12/2011
34 KONG CHEE KIEN 4S1 Male CHINESE Ahli Biasa Morning 01/01/2011 31/12/2011
35 KONG GUANG WEN 4S1 Male CHINESE Ahli Biasa Morning 01/01/2011 31/12/2011
36 KONG SHIENG WU 4S1 Male CHINESE Ahli Biasa Morning 01/01/2011 31/12/2011
37 LESLIE TING SIN YONG 4S1 Male CHINESE Ahli Biasa Morning 01/01/2011 31/12/2011
38 LING MING SENG 4S1 Male CHINESE Ahli Biasa Morning 01/01/2011 31/12/2011
39 PETER LOH TZE SIONG 4S1 Male CHINESE Ahli Biasa Morning 01/01/2011 31/12/2011
40 SIAW SING CHIENG 4S1 Male CHINESE Ahli Biasa Morning 01/01/2011 31/12/2011
41 SIM MING SENG 4S1 Male CHINESE Ahli Biasa Morning 01/01/2011 31/12/2011
42 STANLY CHIEN KAI HOM 4S1 Male CHINESE Ahli Biasa Morning 01/01/2011 31/12/2011
43 VERNON FONG SHI KANG 4S1 Male CHINESE Ahli Biasa Morning 01/01/2011 31/12/2011
44 VINCENT NGU KE SEN 4S1 Male CHINESE Ahli Biasa Morning 01/01/2011 31/12/2011
45 VINCENT WONG KOH HUAT 4S1 Male CHINESE Ahli Biasa Morning 01/01/2011 31/12/2011
46 WONG TECK SENG 4S1 Male CHINESE Ahli Biasa Morning 01/01/2011 31/12/2011
47 BENNY TING ANG 4S2 Male CHINESE Ahli Biasa Morning 01/01/2011 31/12/2011
48 BERNARD LIM KIEN SOO 4S2 Male CHINESE Ahli Biasa Morning 01/01/2011 31/12/2011
49 BRANDON PA CHONG HANG 4S2 Male CHINESE Ahli Biasa Morning 01/01/2011 31/12/2011
50 BRYAN NGU SIE LEONG 4S2 Male CHINESE Ahli Biasa Morning 01/01/2011 31/12/2011
51 CHAN YU HONG 4S2 Male CHINESE Ahli Biasa Morning 01/01/2011 31/12/2011
52 CHAN YU WEI 4S2 Male CHINESE Ahli Biasa Morning 01/01/2011 31/12/2011
53 CHIEW BOK LING 4S2 Male CHINESE Ahli Biasa Morning 01/01/2011 31/12/2011
54 CHONG JUN HORNG 4S2 Male CHINESE Ahli Biasa Morning 01/01/2011 31/12/2011
55 CLEMENT CHIU SING YANG 4S2 Male CHINESE Ahli Biasa Morning 01/01/2011 31/12/2011
56 DARREN WONG REN CHII 4S2 Male CHINESE Ahli Biasa Morning 01/01/2011 31/12/2011
57 DOMINIC TIONG SIE HUO 4S2 Male CHINESE Ahli Biasa Morning 01/01/2011 31/12/2011
58 ERIC LING SIAW KOONG 4S2 Male CHINESE Ahli Biasa Morning 01/01/2011 31/12/2011
59 ERIC TING ZOT WEI 4S2 Male CHINESE Ahli Biasa Morning 01/01/2011 31/12/2011
60 JACKY LING NAI CHYI 4S2 Male CHINESE Ahli Biasa Morning 01/01/2011 31/12/2011
61 JAMES LAW CHUAN LIK 4S2 Male CHINESE Ahli Biasa Morning 01/01/2011 31/12/2011
62 KONG WEI KING 4S2 Male CHINESE Ahli Biasa Morning 01/01/2011 31/12/2011
63 LIU YUNG PENG 4S2 Male CHINESE Ahli Biasa Morning 01/01/2011 31/12/2011
64 MATHIUS ANAK MANJA 4S2 Male IBAN Ahli Biasa Morning 01/01/2011 31/12/2011
65 MERVYN LING CHI YANG 4S2 Male CHINESE Ahli Biasa Morning 01/01/2011 31/12/2011
66 NELSON HII CHIANG MENG 4S2 Male CHINESE Ahli Biasa Morning 01/01/2011 31/12/2011
67 NGU NGOK LUNG 4S2 Male CHINESE Ahli Biasa Morning 01/01/2011 31/12/2011
68 PAN YUN SHIN 4S2 Male CHINESE Ahli Biasa Morning 01/01/2011 31/12/2011
69 PATRICK WONG PAK KAI 4S2 Male CHINESE Ahli Biasa Morning 01/01/2011 31/12/2011
70 RAYMOND LOI MING YANG 4S2 Male CHINESE Ahli Biasa Morning 01/01/2011 31/12/2011
71 RAYMOND WONG KING SOON 4S2 Male CHINESE Ahli Biasa Morning 01/01/2011 31/12/2011
72 ROLAND NGU TIEN SIANG 4S2 Male CHINESE Ahli Biasa Morning 01/01/2011 31/12/2011
73 TING PING HUNG 4S2 Male CHINESE Ahli Biasa Morning 01/01/2011 31/12/2011
74 TIONG KOH NGUONG 4S2 Male CHINESE Ahli Biasa Morning 01/01/2011 31/12/2011
75 TIONG KUNG HING 4S2 Male CHINESE Ahli Biasa Morning 01/01/2011 31/12/2011
76 WILSON TING CHIEZ KING 4S2 Male CHINESE Ahli Biasa Morning 01/01/2011 31/12/2011
77 WONG SIE MING 4S2 Male CHINESE Ahli Biasa Morning 01/01/2011 31/12/2011
78 YEO SHEN SANG 4S2 Male CHINESE Ahli Biasa Morning 01/01/2011 31/12/2011
79 YII ZHI HIEN 4S2 Male CHINESE Ahli Biasa Morning 01/01/2011 31/12/2011
80 ANDERSON YONG SENG HUNG 4S3 Male CHINESE Ahli Biasa Morning 01/01/2011 31/12/2011
81 BERLIN LU BEN LING 4S3 Male CHINESE Ahli Biasa Morning 01/01/2011 31/12/2011
82 CANTONA CHHOA HUA FUNG 4S3 Male CHINESE Ahli Biasa Morning 01/01/2011 31/12/2011
83 CHUO NGIU KONG 4S3 Male CHINESE Ahli Biasa Morning 01/01/2011 31/12/2011
84 DAVID WONG PAK NGUONG 4S3 Male CHINESE Ahli Biasa Morning 01/01/2011 31/12/2011
85 EDWIN CHOO JIN WEI 4S3 Male CHINESE Ahli Biasa Morning 01/01/2011 31/12/2011
86 EPHREM SHEM GAING 4S3 Male KADAZANDUSUN Ahli Biasa Morning 01/01/2011 31/12/2011
87 ERIC KONG YING MANG 4S3 Male CHINESE Ahli Biasa Morning 01/01/2011 31/12/2011
88 ERIC LAU NGIE HAO 4S3 Male CHINESE Ahli Biasa Morning 01/01/2011 31/12/2011
89 FAM JYE YUN 4S3 Male CHINESE Ahli Biasa Morning 01/01/2011 31/12/2011
90 GARRY BOND AK GUNTOR 4S3 Male IBAN Ahli Biasa Morning 01/01/2011 31/12/2011
91 GOH KAH HOE 4S3 Male CHINESE Ahli Biasa Morning 01/01/2011 31/12/2011
92 HENRY NGIENG KION WUI 4S3 Male CHINESE Ahli Biasa Morning 01/01/2011 31/12/2011
93 ISAAC LING WEI AN 4S3 Male CHINESE Ahli Biasa Morning 01/01/2011 31/12/2011
94 JAMES LING SHAO YUAN 4S3 Male CHINESE Ahli Biasa Morning 01/01/2011 31/12/2011
95 JAMES WONG NGUONG DEK 4S3 Male CHINESE Ahli Biasa Morning 01/01/2011 31/12/2011
96 JASON WONG TUNG KIAT 4S3 Male CHINESE Ahli Biasa Morning 01/01/2011 31/12/2011
97 KEE KWONG YANG 4S3 Male CHINESE Ahli Biasa Morning 01/01/2011 31/12/2011
98 KEVIN LING KIAN KIET 4S3 Male CHINESE Ahli Biasa Morning 01/01/2011 31/12/2011
99 KONG CHAT KIM 4S3 Male CHINESE Ahli Biasa Morning 01/01/2011 31/12/2011
100 LAI YONG HONG 4S3 Male CHINESE Ahli Biasa Morning 01/01/2011 31/12/2011
101 LAU BIH SHENG 4S3 Male CHINESE Ahli Biasa Morning 01/01/2011 31/12/2011
102 LEE JIAN GUO 4S3 Male CHINESE Ahli Biasa Morning 01/01/2011 31/12/2011
103 MATTHEW WONG XIA ZENG 4S3 Male CHINESE Ahli Biasa Morning 01/01/2011 31/12/2011
104 ODELL WONG RUI HONG 4S3 Male CHINESE Ahli Aktif Morning 01/01/2011 31/12/2011
105 RICKY KIING JIU YUAN 4S3 Male CHINESE Ahli Biasa Morning 01/01/2011 31/12/2011
106 SIMON YONG HUA TIEN 4S3 Male CHINESE Ahli Biasa Morning 01/01/2011 31/12/2011
107 TEH XUAN YUAN 4S3 Male CHINESE Ahli Biasa Morning 01/01/2011 31/12/2011
108 TEO YAO 4S3 Male CHINESE Ahli Biasa Morning 01/01/2011 31/12/2011
109 TIE HUA HUI 4S3 Male CHINESE Ahli Biasa Morning 01/01/2011 31/12/2011
110 TING CHUNG YII 4S3 Male CHINESE Ahli Biasa Morning 01/01/2011 31/12/2011
111 TOMMY WONG YUN HUA 4S3 Male CHINESE Ahli Biasa Morning 01/01/2011 31/12/2011
112 WINSTON LEMBAT ANAK MUNAN 4S3 Male IBAN Ahli Biasa Morning 01/01/2011 31/12/2011
113 WONG CHIEW HOCK 4S3 Male CHINESE Ahli Biasa Morning 01/01/2011 31/12/2011
114 WONG CHIEW PING 4S3 Male CHINESE Ahli Biasa Morning 01/01/2011 31/12/2011
115 WONG CHUNG HUNG 4S3 Male CHINESE Ahli Biasa Morning 01/01/2011 31/12/2011
116 WONG CHUNG KONG 4S3 Male CHINESE Ahli Biasa Morning 01/01/2011 31/12/2011
117 WONG KHIING YEW 4S3 Male CHINESE Ahli Biasa Morning 01/01/2011 31/12/2011
118 YEO SHEN YEE 4S3 Male CHINESE Ahli Biasa Morning 01/01/2011 31/12/2011
119 YII LAI HOW 4S3 Male CHINESE Ahli Biasa Morning 01/01/2011 31/12/2011
120 JACKIE LAU SIE HUNG 5A2 Male CHINESE Ahli Biasa Morning 01/01/2011 31/12/2011
121 ALBERT LING NGUONG BAUL 5S1 Male CHINESE Ahli Jawatankuasa Morning 01/01/2011 31/12/2011
122 ANDY LAU PENG LIN 5S1 Male CHINESE Ahli Jawatankuasa Morning 01/01/2011 31/12/2011
123 ANTHONY LAU KING SHENG 5S1 Male CHINESE Ahli Aktif Morning 01/01/2011 31/12/2011
124 BORIS WONG JUNG ZHANG 5S1 Male CHINESE Ahli Aktif Morning 01/01/2011 31/12/2011
125 CHIENG CHEW HUI 5S1 Male CHINESE Ahli Aktif Morning 01/01/2011 31/12/2011
126 CHIENG SIEW HEE 5S1 Male CHINESE Ahli Aktif Morning 01/01/2011 31/12/2011
127 CLARENCE LEE HAN WEE 5S1 Male CHINESE Ahli Jawatankuasa Morning 01/01/2011 31/12/2011
128 CLEMENT WONG PAK HUK 5S1 Male CHINESE Ahli Aktif Morning 01/01/2011 31/12/2011
129 COLLIN SHIEU WU SHENG 5S1 Male CHINESE Ahli Aktif Morning 01/01/2011 31/12/2011
130 DANIEL DANNY KIIUNG JIA HOU 5S1 Male CHINESE Ahli Jawatankuasa Morning 01/01/2011 31/12/2011
131 DAVID LAU HUI SHYAN 5S1 Male CHINESE Ahli Aktif Morning 01/01/2011 31/12/2011
132 EDDY YII CHUNG ANN 5S1 Male CHINESE Ahli Jawatankuasa Morning 01/01/2011 31/12/2011
133 EUSEBIUS TEO KIEN KIONG 5S1 Male CHINESE Ahli Jawatankuasa Morning 01/01/2011 31/12/2011
134 GENE LAM JIIH AN 5S1 Male CHINESE Ahli Aktif Morning 01/01/2011 31/12/2011
135 JACKSON WONG KEE SHENG 5S1 Male CHINESE Ahli Aktif Morning 01/01/2011 31/12/2011
136 JEFFREY TING CHEE SHENG 5S1 Male CHINESE Ahli Aktif Morning 01/01/2011 31/12/2011
137 JEREMY LING SIEW WEI 5S1 Male CHINESE Ahli Jawatankuasa Morning 01/01/2011 31/12/2011
138 LIM YONG SHENG 5S1 Male CHINESE Ahli Jawatankuasa Morning 01/01/2011 31/12/2011
139 LING CHEE HUAT 5S1 Male CHINESE Ahli Aktif Morning 01/01/2011 31/12/2011
140 LING EE FAN 5S1 Male CHINESE Ahli Jawatankuasa Morning 01/01/2011 31/12/2011
141 LING ZONG HIN 5S1 Male CHINESE Ahli Aktif Morning 01/01/2011 31/12/2011
142 MARK TIANG CHING WEI 5S1 Male CHINESE Ahli Jawatankuasa Morning 01/01/2011 31/12/2011
143 MOK PU XIONG 5S1 Male CHINESE Ahli Aktif Morning 01/01/2011 31/12/2011
144 NICHOLAS WONG ZEN NGIU 5S1 Male CHINESE Ahli Aktif Morning 01/01/2011 31/12/2011
145 RAYMOND HU DING YIK 5S1 Male CHINESE Ahli Jawatankuasa Morning 01/01/2011 31/12/2011
146 ROBERT TIENG SHIAW WEE 5S1 Male CHINESE Ahli Aktif Morning 01/01/2011 31/12/2011
147 SEAN STANLEE GRAY 5S1 Male EURASIAN Ahli Aktif Morning 01/01/2011 31/12/2011
148 SII HEE HING 5S1 Male CHINESE Ahli Aktif Morning 01/01/2011 31/12/2011
149 SING YAO RONG 5S1 Male CHINESE Ahli Aktif Morning 01/01/2011 31/12/2011
150 STEPHEN YEO TZE PING 5S1 Male CHINESE Ahli Jawatankuasa Morning 01/01/2011 31/12/2011
151 TING DING WEE 5S1 Male CHINESE Ahli Aktif Morning 01/01/2011 31/12/2011
152 TING KEE SHENG 5S1 Male CHINESE Ahli Jawatankuasa Morning 01/01/2011 31/12/2011
153 TIONG SOON SOON 5S1 Male CHINESE Ahli Aktif Morning 01/01/2011 31/12/2011
154 WONG DOH SHENG 5S1 Male CHINESE Ahli Jawatankuasa Morning 01/01/2011 31/12/2011
155 AARON LAI SEKAI 5S2 Male MELANAU Ahli Aktif Morning 01/01/2011 31/12/2011
156 ALVIN WONG NENG LER 5S2 Male CHINESE Ahli Aktif Morning 01/01/2011 31/12/2011
157 ANDY TIONG HOCK TECK 5S2 Male CHINESE Ahli Aktif Morning 01/01/2011 31/12/2011
158 BRANDON AK JEFFERSON 5S2 Male IBAN Ahli Aktif Morning 01/01/2011 31/12/2011
159 CHEW SING CHAI 5S2 Male CHINESE Ahli Aktif Morning 01/01/2011 31/12/2011
160 CLAUDIO CANIGGA AK GEORGE 5S2 Male IBAN Ahli Aktif Morning 01/01/2011 31/12/2011
161 COLLIN WONG SHAN MING 5S2 Male CHINESE Ahli Aktif Morning 01/01/2011 31/12/2011
162 FERNAND ALEXSON KANYAN 5S2 Male IBAN Ahli Aktif Morning 01/01/2011 31/12/2011
163 GABRIEL WONG XIAQING 5S2 Male CHINESE Ahli Aktif Morning 01/01/2011 31/12/2011
164 GILBERT CHEN YAN JU 5S2 Male CHINESE Ahli Aktif Morning 01/01/2011 31/12/2011
165 HII CHUNG KAI 5S2 Male CHINESE Ahli Aktif Morning 01/01/2011 31/12/2011
166 HUONG LEE SHEN 5S2 Male CHINESE Ahli Aktif Morning 01/01/2011 31/12/2011
167 JACKSON KONG YONG SENG 5S2 Male CHINESE Ahli Aktif Morning 01/01/2011 31/12/2011
168 KELVIN LING CHI SIANG 5S2 Male CHINESE Ahli Aktif Morning 01/01/2011 31/12/2011
169 KENNETH SIAW YANG YANG 5S2 Male CHINESE Ahli Aktif Morning 01/01/2011 31/12/2011
170 KENNY SIA SIE HO 5S2 Male CHINESE Ahli Aktif Morning 01/01/2011 31/12/2011
171 KIING KIU CHUN 5S2 Male CHINESE Ahli Aktif Morning 01/01/2011 31/12/2011
172 LAW CHAI LIT 5S2 Male CHINESE Ahli Aktif Morning 01/01/2011 31/12/2011
173 LEE KUEH HUNG 5S2 Male CHINESE Ahli Aktif Morning 01/01/2011 31/12/2011
174 LING CHIONG YI 5S2 Male CHINESE Ahli Aktif Morning 01/01/2011 31/12/2011
175 MAH CHUNG HO 5S2 Male CHINESE Ahli Aktif Morning 01/01/2011 31/12/2011
176 RAYMOND NGU KEK KUI 5S2 Male CHINESE Ahli Aktif Morning 01/01/2011 31/12/2011
177 SIEW CHUNG LEE 5S2 Male CHINESE Ahli Aktif Morning 01/01/2011 31/12/2011
178 STEVEN TIONG CHIONG TONG 5S2 Male CHINESE Ahli Aktif Morning 01/01/2011 31/12/2011
179 TAN BENG HONG 5S2 Male CHINESE Ahli Aktif Morning 01/01/2011 31/12/2011
180 TIMOTHY HU CHING TONG 5S2 Male CHINESE Ahli Aktif Morning 01/01/2011 31/12/2011
181 TING HUA HUA 5S2 Male CHINESE Ahli Aktif Morning 01/01/2011 31/12/2011
182 WILSON WEE SZE YING 5S2 Male CHINESE Ahli Aktif Morning 01/01/2011 31/12/2011
183 WONG CHUNG KAI 5S2 Male CHINESE Ahli Aktif Morning 01/01/2011 31/12/2011
184 WONG SIEW HOU 5S2 Male CHINESE Ahli Aktif Morning 01/01/2011 31/12/2011
185 ALBERT LAU PIK SOON 5S3 Male CHINESE Ahli Aktif Morning 01/01/2011 31/12/2011
186 ALEX FUNG HUI SIANG 5S3 Male CHINESE Ahli Aktif Morning 01/01/2011 31/12/2011
187 ARRISH AK NYAMAN 5S3 Male IBAN Ahli Aktif Morning 01/01/2011 31/12/2011
188 BENJAMIN YEO KWANG YONG 5S3 Male CHINESE Ahli Aktif Morning 01/01/2011 31/12/2011
189 BENJARONG YU YUNG CHING 5S3 Male CHINESE Ahli Aktif Morning 01/01/2011 31/12/2011
190 BILLY TIE SHU HIENG 5S3 Male CHINESE Ahli Aktif Morning 01/01/2011 31/12/2011
191 CHIEW BOK WEE 5S3 Male CHINESE Ahli Aktif Morning 01/01/2011 31/12/2011
192 CLARENCE AK CHRISTOPHER 5S3 Male IBAN Ahli Aktif Morning 01/01/2011 31/12/2011
193 DESMOND ALLAN WAN 5S3 Male KAYAN Ahli Aktif Morning 01/01/2011 31/12/2011
194 ELDRIE LEXZERY AK UJOK 5S3 Male IBAN Ahli Aktif Morning 01/01/2011 31/12/2011
195 ERIC HII HIONG HEE 5S3 Male CHINESE Ahli Aktif Morning 01/01/2011 31/12/2011
196 FRENESTER AK KIDIN 5S3 Male IBAN Ahli Aktif Morning 01/01/2011 31/12/2011
197 GORDON SUNG DEK HOE 5S3 Male CHINESE Ahli Aktif Morning 01/01/2011 31/12/2011
198 HAH HOW HUA 5S3 Male CHINESE Ahli Aktif Morning 01/01/2011 31/12/2011
199 JIMMY KONG WEI PING 5S3 Male CHINESE Ahli Aktif Morning 01/01/2011 31/12/2011
200 JIMMY LING XIAO TING 5S3 Male CHINESE Ahli Aktif Morning 01/01/2011 31/12/2011
201 JOSEPH YONG LIONG KANG 5S3 Male CHINESE Ahli Aktif Morning 01/01/2011 31/12/2011
202 KEVIN WONG JUNG HSIEN 5S3 Male CHINESE Ahli Aktif Morning 01/01/2011 31/12/2011
203 KIU KWONG CHIEH 5S3 Male CHINESE Ahli Aktif Morning 01/01/2011 31/12/2011
204 LEE CHEE KIONG 5S3 Male CHINESE Ahli Aktif Morning 01/01/2011 31/12/2011
205 ROBERT LOI JHEN YUON 5S3 Male CHINESE Ahli Aktif Morning 01/01/2011 31/12/2011
206 SAMUEL HII TUAN ONG 5S3 Male CHINESE Ahli Aktif Morning 01/01/2011 31/12/2011
207 SU ZI HENG 5S3 Male CHINESE Ahli Aktif Morning 01/01/2011 31/12/2011
208 TANG CHANG FENG 5S3 Male CHINESE Ahli Aktif Morning 01/01/2011 31/12/2011
209 TING KEE HOU 5S3 Male CHINESE Ahli Aktif Morning 01/01/2011 31/12/2011
210 TIONG KUEK HUI 5S3 Male CHINESE Ahli Aktif Morning 01/01/2011 31/12/2011
211 WONG KAI PING 5S3 Male CHINESE Ahli Aktif Morning 01/01/2011 31/12/2011
212 WONG TECK SHAN 5S3 Male CHINESE Ahli Aktif Morning 01/01/2011 31/12/2011
213 WONG TERNG DER 5S3 Male CHINESE Ahli Aktif Morning 01/01/2011 31/12/2011
214 YEO SHUH SHYANG 5S3 Male CHINESE Ahli Aktif Morning 01/01/2011 31/12/2011
215 YII DING YANG 5S3 Male CHINESE Ahli Aktif Morning 01/01/2011 31/12/2011
216 LING NYUK PING U6S1 Female CHINESE Ahli Aktif Morning 01/01/2011 31/12/2011
217 MARY NGUI JING JING U6S1 Female CHINESE Ahli Aktif Morning 01/01/2011 31/12/2011
218 SIA SIAW CHEE U6S1 Female CHINESE Ahli Aktif Morning 01/01/2011 31/12/2011
219 SU LIAN ZYE U6S1 Female CHINESE Ahli Aktif Morning 01/01/2011 31/12/2011
220 SUZANNE LAU HUI YING U6S1 Female CHINESE Bendahari Morning 01/01/2011 31/12/2011
221 TING WEI JIUN U6S1 Female CHINESE Naib Pengerusi Morning 01/01/2011 31/12/2011
222 TONG SIEW HUA U6S1 Female CHINESE Setiausaha Morning 01/01/2011 31/12/2011
223 WINNIE TIONG U6S1 Female CHINESE Naib Pengerusi Morning 01/01/2011 31/12/2011
224 WONG PEI ING U6S1 Female CHINESE Ahli Aktif Morning 01/01/2011 31/12/2011
225 WONG PO HUI U6S1 Female CHINESE Penolong Bendahari Morning 01/01/2011 31/12/2011
226 WONG ZZE CHIENG U6S1 Female CHINESE Ahli Aktif Morning 01/01/2011 31/12/2011
227 YEE CHIU HUNG U6S1 Female CHINESE Ahli Aktif Morning 01/01/2011 31/12/2011
228 YONG YA FEN U6S1 Female CHINESE Ahli Aktif Morning 01/01/2011 31/12/2011
229 ADELINE CHEN U6S2 Female CHINESE Ahli Aktif Morning 01/01/2011 31/12/2011
230 ALICE TING LEE MING U6S2 Female CHINESE Ahli Aktif Morning 01/01/2011 31/12/2011
231 CHIENG CHEE MIN U6S2 Female CHINESE Ahli Aktif Morning 01/01/2011 31/12/2011
232 CHIENG JING HO U6S2 Male CHINESE Ahli Aktif Morning 01/01/2011 31/12/2011
233 ELAINE TING MING FONG U6S2 Female CHINESE Ahli Aktif Morning 01/01/2011 31/12/2011
234 FIONA CHIA FANG NAI U6S2 Female CHINESE Ahli Aktif Morning 01/01/2011 31/12/2011
235 FOO SHE FUI U6S2 Female CHINESE Ahli Aktif Morning 01/01/2011 31/12/2011
236 IRENE TING U6S2 Female CHINESE Ahli Aktif Morning 01/01/2011 31/12/2011
237 IRENE TOH SHU YUH U6S2 Female CHINESE Ahli Aktif Morning 01/01/2011 31/12/2011
238 JACKIE TANG TUNG JACK U6S2 Male CHINESE Ahli Aktif Morning 01/01/2011 31/12/2011
239 JACKSON WONG PAK SENG U6S2 Male CHINESE Ahli Aktif Morning 01/01/2011 31/12/2011
240 LAU LEE CHING U6S2 Female CHINESE Penolong Setiausaha Morning 01/01/2011 31/12/2011
241 MOK KAI XIAME U6S2 Male CHINESE Ahli Aktif Morning 01/01/2011 31/12/2011
242 SHERRY LO LI LING U6S2 Female CHINESE Ahli Aktif Morning 01/01/2011 31/12/2011
243 WINNIE NGIENG WEI YEE U6S2 Female CHINESE Ahli Aktif Morning 01/01/2011 31/12/2011
244 WONG SOON PANG U6S2 Male CHINESE Ahli Aktif Morning 01/01/2011 31/12/2011
245 AMY WONG EE LING U6S3 Female CHINESE Ahli Aktif Morning 01/01/2011 31/12/2011
246 BERNARD WONG SIE HAO U6S3 Male CHINESE Ahli Jawatankuasa Morning 01/01/2011 31/12/2011
247 CHAI DEI DEI U6S3 Male CHINESE Ahli Aktif Morning 01/01/2011 31/12/2011
248 CHIEN CHIN HAO U6S3 Male CHINESE Ahli Aktif Morning 01/01/2011 31/12/2011
249 COLIN WONG LIK LONG U6S3 Male CHINESE Ahli Aktif Morning 01/01/2011 31/12/2011
250 DANIEL TIONG HO MING U6S3 Male CHINESE Ahli Aktif Morning 01/01/2011 31/12/2011
251 DENISE WONG U6S3 Male CHINESE Ahli Aktif Morning 01/01/2011 31/12/2011
252 HO SIANG HAO U6S3 Male CHINESE Ahli Jawatankuasa Morning 01/01/2011 31/12/2011
253 HUON XIE KEE U6S3 Female CHINESE Ahli Aktif Morning 01/01/2011 31/12/2011
254 JACKSON LIM KIEN CHIANG U6S3 Male CHINESE Ahli Aktif Morning 01/01/2011 31/12/2011
255 JENNY LING MEE HUA U6S3 Female CHINESE Ahli Aktif Morning 01/01/2011 31/12/2011
256 JUDE LAI SHUEN CHANG U6S3 Male CHINESE Naib Pengerusi Morning 01/01/2011 31/12/2011
257 KELVIN LING CHIA HIIK U6S3 Male CHINESE Pengerusi Morning 01/01/2011 31/12/2011
258 KIU SIEW HIE U6S3 Female CHINESE Ahli Aktif Morning 01/01/2011 31/12/2011
259 KONG XIN PING U6S3 Female CHINESE Naib Pengerusi Morning 01/01/2011 31/12/2011
260 LING LEE YING U6S3 Female CHINESE Ahli Aktif Morning 01/01/2011 31/12/2011
261 LING SZE NIN U6S3 Male CHINESE Ahli Aktif Morning 01/01/2011 31/12/2011
262 NGU KEK HING U6S3 Male CHINESE Ahli Jawatankuasa Morning 01/01/2011 31/12/2011
263 PAULINE LING MEE YING U6S3 Female CHINESE Ahli Aktif Morning 01/01/2011 31/12/2011
264 PAULINE WONG LI YA U6S3 Female CHINESE Ahli Aktif Morning 01/01/2011 31/12/2011
265 RONNY WONG HOE GI U6S3 Male CHINESE Ahli Aktif Morning 01/01/2011 31/12/2011
266 SIA EUK HUEI U6S3 Male CHINESE Ahli Aktif Morning 01/01/2011 31/12/2011
267 SIA LEH MUI U6S3 Female CHINESE Ahli Aktif Morning 01/01/2011 31/12/2011
268 SII HEE YING U6S3 Male CHINESE Ahli Aktif Morning 01/01/2011 31/12/2011
269 TANG TUNG TECK U6S3 Male CHINESE Ahli Aktif Morning 01/01/2011 31/12/2011
270 TING SIEW JING U6S3 Female CHINESE Ahli Aktif Morning 01/01/2011 31/12/2011
271 TIONG RENG XIAN U6S3 Male CHINESE Ahli Aktif Morning 01/01/2011 31/12/2011
272 WILLIAM NGU WEE HONG U6S3 Male CHINESE Ahli Aktif Morning 01/01/2011 31/12/2011

Articles

PERLEMBAGAAN KELAB SAINS DAN MATEMATIK SMK SACRED HEART, SIBU

In PERLEMBAGAAN 2010 on January 25, 2011 by shssamc

PERLEMBAGAAN KELAB SAINS DAN MATEMATIK

SMK SACRED HEART, SIBU

 

1   Objektif

1.1   Memupuk minat para pelajar terhadap mata pelajaran Sains dan Matematik

1.2   Mencungkil bakat pelajar dalam subjek Sains dan Matematik.

1.3   Mengeratkan hubungan antara ahli kelab dengan AJK.

1.4   Memupuk sifat kepimpinan seseorang pelajar sekiranya dilantik sebagai AJK.

 

 

2      Keahlian

2.1   Dibuka kepada semua pelajar Tingkatan 4, 5 dan 6 aliran sains di

SMK Sacred Heart.

2.2   Ahli-ahli mesti menerima serta bersetuju berpegang kepada Perlembagaan

dan akan mengambil bahagian dengan cergas bagi menjayakan tujuan ini.

3         Guru Penasihat

3.1   Guru penasihat adalah teriri daripada guru sekolah ini.

3.2    Guru penasihat mempunyai kuasa untuk merancang, melaksanakan atau        membatalkan sesuatu akiviti apabila perlu.

3.3    Guru penasihat hendaklah sentiasa hadir dan bersama-sama dengan ahli semasa aktiviti dijalankan.

3.4    Guru penasihat mempunyai kuasa membuat penilaian kokurikulum.

4       Ahli Jawatankuasa

4.1    Dilantik semasa Mesyuarat Agung.

4.2    Ahli yang hadir dan ahli tidak hadir tetapi menulis surat layak dicalonkan sebagai AJK.

4.3   Pemilihan AJK secara undian.

4.4    AJK kecil boleh dilantik oleh guru penasihat tanpa mengadakan mesyuarat.

4.5   AJK yang hendak meletakkan jawatan hendaklah menghantar surat perletakan jawatan kepada guru penasihat.

4.6    AJK kelab hendaklah terdiri daripada

Pengerusi

Timbalan Pengerusi

Naib Pengerusi (bilangan mengikut keperluan)

Setiausaha 1

Setiausaha ii

Bendahari 1

Bendahari ii

AJK Kelas (bergantung kepada keperluan)

Juruaudit (2 orang)

5   Kewangan

5.1  Sumber utama kewangan kelab ialah melalui yuran keahlian.

5.2  Kelab boleh memperoleh kewangan melalui aktiviti yang diadakan.

5.3       Bendahari bertanggungjawab menjaga wang kelab dan berkuasa terhadap semua aktiviti kewangan kelab.

5.4       AJK yang menuntut wang untuk tujuan kelab wajib menghantar resit kepada

Bendahari.

5.5       Sagala perbelanjaan harus mendapatkan persetujuan daripada Pengerusi dan Bendahari.

5.6       Bendahari wajib menghantar laporan kewangan dan akaun kelab kepada Pengerusi dan jurusudit pada setiap akhir bulan untuk disemak.

 

6   Kehadiran / Penyertaan

6.1       Ahli Kelab dikehendaki menghadiri semua aktiviti yang dijalankan oleh kelab sepanjang tahun.

6.2       Kegagalan berbuat demikian tanpa sebab sebanyak 3 kali boleh dikenakan tindakan disiplin dan kehilangan hak keahlian kelab.

6.3       Ahli yang tidak hadir kepada aktiviti tetapi mempunyai alas an yang munasabah boleh menukis surat kepada Pengerusi.

 

7   Aktiviti

7.1       Dijalankan seperti yang dirancangkan dalam mesyuarat agung atau mesyuarat ahli jawatankuasa.

7.2       Segala pindaan aktiviti akan dibuat oleh guru penasihat dan diumumkan kepada pengetahuan ahli.

7.3  Aktiviti yang akan dijalankan oleh kelab adalah berdasarkan pembelajaran ilmu.

 

8   Peraturan

8.1  Peraturan sekolah adalah peraturan asas.

8.2  Peraturan khas yang ditetapkan hendak dipatuhi oleh semua ahli.

8.3  Ahli-ahli yang melanggar peraturan akan dikenakan hukuman tatatertib.

 

9   Tindakan Disiplin

9.1       Diambil terhadap ahli yang melanggar perlembagaan kelab dan tidak mematuhi

peraturan yang ditetapkan.

9.2  Tindakan disiplin adalah mengikut cara berikut:

9.2.1  Amaran lisan.

9.2.2  Amaran bertulis.

9.2.3  Gantung keahlian.

9.2.4  Pecat keahlian.

 

10   Pindaan Perlembagaan

10.1       Mana-mana bahagian dalam perlembagaan ini adalah sah sehingga ia dipinda.

 

10.2     Cadangan pindaan perlembagaan boleh dibuat ahli jawatankuasa guru penasihat

atau pentadbir sekolah secara bertulis.

10.3     Satu mesyuarat khas yang dihadiri oleh guru penasihat dan ahlijawatankuasa akan membincangkan cadangan tersebut dan meluluskannya jika perlu.

10.4     Setiap pindaan yang telah diluluskan hendaklah dipamerkan dan disahkan oleh guru.

 

11   Pembubaran Persatuan

11.1     Pengetua diberi kuasa untuk membubarkan persatuan jika didapati melanggar perlembagaan dan Falsafah Pendidikan Negara.

11.2       Segala hutang wajib dijelaskan. Baki kewangan diputuskan dalam Mesyuarat

Agung Tergempar.

 

12   Hal-hal Lain

12.1     Setiap ahli perlu mengetahui tanggungjawab sendiri terhadap aktiviti yang dijalankan.

12.2       Ahli-ahli hendaklah sentiasa peka dan mengikuti altiviti dengan penuh minat.

12.3       Keselamatan ahli-ahli hendaklah sentiasa terjamin semasa aktiviti dijalankan.

 

Tandatangan,

 

 

——————                          ————————                        —————————–

Setiausaha,                             Pengerusi                                      Guru Penasihat

Shirley Tang Liu Ying            Paul Chieng Zhing Hung              Cikgu Lee Ming Nguk

Kelulusan Penolong Pendaftaran Persatuan / Kelab Sekolah

————————

Pengetua                                 Cop Sekolah:                                Tarikh:

Articles

Laporan Tahunan Persatuan Sains dan Matematik Sesi 2009/2010

In Laporan on January 25, 2011 by shssamc

Laporan Tahunan Persatuan Sains dan Matematik

Sesi 2009/2010

Secara keseluruhan, persatuan ini mempunyai seramai 359 ahli yang terdiri daripada semua pelajar dari semua tingkatan terutamanya pelajar tingkatan  4, 5 dan 6 aliran sains. Dengan adanya aktiviti kokurikulum, diharapkan proses pembelajaran akan menjadi lebih berkesan serta memupuk minat pelajar terhadap mata pelajaran tersebut.  Di samping itu, melalui melakukan aktiviti yang menarik, hubungan yang mesra dan erat dapat terjalin di kalangan pelajar.

 

Carta Organisasi sesi 2008/2009

Guru Penasihat   : Lee Ming Nguk dan Goh Leh Ling

Pengerusi            : Lee Ik Ing

Timbalan Pengerusi    : Joel Wong Kee  Haw (Kimia), Sia Teck Chai ( Fizik), Philip Ling Chie Hui (Biologi),

Ling Hang King (Matematik)

Setiausaha         : Yii Zhi Hao

Bendahari I          : Samuel Kie Chang Ee

Bendahari II               : Yeo Siok Jing

AJK Mentor-Mentee    : Yong Ya Yun, Fam Jye Ping, Wong Jing Ting, Tang Jun Siang

AJK Publisiti        : Wong Jing Quan , Lily Su

AJK- AJK             : Wong Yew Ping, Connie Wong Ting Ting , Tang Ei Ling, Ting Jia Yee,

Ting Siew Mei

 

Objektif

(a)   memupuk minat para pelajar terhadap mata pelajaran Sains dan Matematik.

(b)   memudahkan guru menjalankan aktiviti dengan lebih mudah dan lancar.

(c)   mewujudkan kesedaran tentang kepentingan Sains dan Matematik dalam hidupan harian.

(d)   mengaplikasikan pengetahuan Sains dan Matematik dalam hidupan harian.

(e)   mengembangkan kemahiran pemikiran kritis dan kreatif.

(f)     memperoleh pengetahuan dan kemahiran saintifik melalui kajian-kajian yang merancang minda pelajar.

(g)   memupuk semangat kerjasama antara ahli melalui aktiviti berkumpulan.

(h)   memupuk sikap berdikari di kalangan pelajar.

 

Aktiviti Tahunan 2010:

Bil. Tarikh Aktiviti
1. 27.1.10 Mesyuarat AJK
2. 15.3.10 Mesyuarat
3. 25.3.10 National Science Challenge (peringkat bahagian)
4. April 2010 Mentor-Mentee Kimia
5. 20.4.10 Petrosains Science Show Competition
6. 27.4.10 UNSW ICAS Science
7. 28 – 29.4.10 Karnival Pendidikan Sains dan Teknologi – Solar Car (peringkat bahagian)
8.   Karnival Pendidikan Sains dan Teknologi – Solar Boat (peringkat bahagian)
9.   Karnival Pendidikan Sains dan Teknologi – Aeroangkasa (peringkat bahagian)
10.   Efficiency Energy Cooking Competition (peringkat bahagian)
11. 24.6.10 Karnival Pendidikan Sains dan Teknologi – Solar Car (peringkat negeri)
12.   Karnival Pendidikan Sains dan Teknologi – Solar Boat (peringkat negeri)
13. 26.6.10 Olimpiad Matematik Kebangsaan (OMK)
14 28.6.10 – 19.7.10 Kuiz Sains (peringkat sekolah)
15. 15.7.10 Kuiz Kimia Kebangsaan
16. 5 – 10.7.10 Kuiz Kimia (peringkat sekolah)
17. 25.6.10 – 2.7.10 Kuiz Matematik (peringkat sekolah)
18. 14 – 20.7.10 Kuiz Biologi (peringkat sekolah)
19. 1 – 13.7.10 Kuiz Fizik (peringkat sekolah)
20. 7.7.10 Mesyuarat Agung
21. 30.7.10 Kuiz Fizik Kebangsaan
22. 30.7.10 Mentor-Mentee Biologi
22. 5.8.10 Australian Mathematics Competition (AMC)
23. 6.8.10 Mentor-Mentee Matematik

 

 

 

AGM sedang berlangsung…….                       Pelajar sedang menjawab soalan-soalan kuiz .

 

 

 

 

 

Disediakan oleh,

 

……………………….

(LEE MING NGUK)

Guru Penasihat

Persatuan Sains dan Matematik

 

 

 

Articles

Pertandingan Solar Cooker Peringkat Bahagian 2010

In Competition in district level on October 29, 2010 by shssamc

Articles

Laporan UNSW Matematik 2010

In Laporan on October 29, 2010 by shssamc

 

New South Wales Mathematics Competition Report in year 2010

The competition had been carried out successfully on 3rd August from 8 am to 9 am in school reading room. The teachers in charged were Madam Tan Ewe Boon, Miss Ling Ngiik Mink and Miss Goh Leh Ling, have coordinated the competition. The time allocated for the competition was 60 minutes. There were 3 levels students participating in the competition which  were form 2, 3 and 4 levels. Each level consists of 13, 12 and 10 students respectively.

Name of participants:

No Form 2 Form 3 Form 4
1 Brandon Wong Jung Yao Christopher Hii Raymond Hu
2 Carlie Yew Tii Jeen Kong Shieng Wu Robert Tieng Shiaw Wee
3 David Yii Guang Hao Chieng Yi Rong Chieng Siew Hee
4 Jimmy Ling Nguong Shen Sim Ming Seng Stephen Yeo Tze Ping
5 Kho Hou Yong Vernon Fong Collin Shieu Wu Sheng
6 Liu Nian Sheng Peter Loh Clarence Lee Han Wee
7 Ong Soon Lin Daniel Wong Ling Ee Fang
8 Oscar Ting Teo Wei Wong Teck Seng Ling Chee Huat
9 Richard Tie Sing Wan Tiong Kung Hing Jackson Wong Kee Sheng
10 Yii Ming Hong Vincent Ngu Eusebius Teo Kien Kiong
11 Japheth Ling Chia Yi Gordon Lee  
12 Jerome Tan Kok Ming Alex Tang Shi Seng  
13 Richard Wong Qi Lun    

 

Report prepared by:

(LING NGIIK MINK)