Articles

Laporan Kuiz Kimia 2010

In Laporan on October 29, 2010 by shssamc

LAPORAN KUIZ SAINS & MATEMATIK SEMPENA MINGGU SAINS & MATEMATIK 2010

Berikut adalah laporan kuiz Sains & Matematik yang telah dijalankan sempena Minggu sains & Matematik 2010 yang dianjurkan oleh pelbagai panitia.

1.  Laporan Kuiz Kimia Sempena Minggu Sains dan Matematik 2010

Sempena Minggu Sains dan Matematik 2009,  Panitia Kimia telah mengadakan kuiz Kimia peringkat sekolah pada bulan Julai 2010.  Jadual berikut menunjukkan jenis kuiz kimia yang telah dijalankan dan masa ianya dilaksanakan.

Jenis Kuiz Guru yang bertanggungjawab Tingkatan Bilangan pelajar Tarikh / Masa
Kuiz Kimia Tingkatan 4 Chong Sze Yuen

 

4 91 5/7/10

 

Kuiz Kimia Tingkatan 5 Dia Teck Ing 5 98 3/7/10

(7:00- 8:30)

Kuiz Kimia Tingkatan 6 Atas Wong Ngiik Yien

Adeline Bukong

6 Atas 39 10/7/10

(10.30 – 13:30 )

 

Tujuan menganjurkan kuiz ialah untuk memupuk minat pelajar terhadap mata pelajaran Kimia.  Pelajar juga dapat mempratikkan dan memperkukuhkan konsep kimia yang telah dipelajari di dalam kelas dengan lebih menyeluruh.  Di samping itu, soalan kuiz digunakan untuk mentaksir tahap penguasaan pelajar terhadap konsep-konsep yang telah dipelajari. Soalan-soalan kuiz yang disediakan mirip dengan bentuk soalan kuiz Kimia Kebangsaan.  Dengan menduduki kuiz kimia, pelajar dapat membiasakan diri dengan bentuk penilaian semasa Kuiz Kimia Kebangsaan yang akan dijalankan pada 15 Julai 2010.  Aktiviti sokongan kurikulum ini menjadikan P&P lebih bermakna dan menyeronokkan. 

Keputusan Jenis Hadiah
Pertama 4 buah kertas kajang dan sijil pencapaian
Kedua 3 buah kertas kajang dan sijil pencapaitan
Ketiga 2 buah kertas kajang dan sijil pencapaian

 

Berikut adalah keputusan kuiz Kimia Tingkatan 6 Atas, 5 dan 4.  Keputusan dikategorikan kepada High Distinction (>80%), Distinction (70 -79%) dan Credit (60 – 69 %).  Hanya mereka yang memenuhi syarat dari setiap kategori akan diberikan hadiah  serta sijil.

 

 

Keputusan kuiz Kimia Tingkatan 5

Seramai 98 orang pelajar Tingkatan 5 mengambil bahagian dalam kuiz tersebut yang dijalankan pada 3/7/2010.

Bil. Nama Kelas Keputusan
1. Ling Hang King 5S3 88 (High distinction)
2. Philip Ling Chie Hui 5S3 84 (High distinction)
3. Su Zi Kai 5S3 82 (high distinction)

 

Keputusan kuiz Kimia Tingkatan 4

Seramai 91 orang pelajar tingkatan 4 mengambil bahagian dalam kuiz kimia pada 5/7/2010.

Bil. Nama Kelas Keputusan
1. Clarence Lee Han Wee 4S1 92 (High distinction)
2. Stephen Yeo Tze Ping 4S1 92 (High distinction)
3. Chieng Siew Hee 4S1 90 (high distinction)
4. Collin Shieu Wu Sheng 4S2 90 (High distinction)
5. Mark Tiang Ching Wei 4S3 90 (High distinction)
6 Ting Ding Wee 4S3 90 (high distinction)
7 Jeremy Ling Siew Wei 4S1 88 (High distinction)
8 Lim Yong Sheng 4S1 88 (High distinction)
9 Albert Ling Nguong baul 4S2 88 (high distinction)
10 Eusebius  Teo Kien Kiong 4S1 88 (High distinction)
11 Albert Lau Pik Soon 4S2 86 (High distinction)
12 Robert Loi Jhen Yuon 4S2 86 (high distinction)

 

Keputusan kuiz Kimia Tingkatan Enam Atas

Seramai 98 orang pelajar Tingkatan 5 mengambil bahagian dalam kuiz tersebut yang dijalankan pada10/7/2010.

Bil. Nama Kelas Keputusan
1. Wong Jing Quan U6S3 80 (High distinction)
2. Joel Wong Kee Haw U6S3 70 (Distinction)
3. Fam Jye Ping U6S3 68 (Credit)

 

  2.Laporan Kuiz Sains 2010

Kuiz Sains dibahagikan kepada dua kategori yang melibatkan pelajar dalam kelas yang baik (kategori 1) dan pelajar dari kelas lemah (kategori 2) dari Kelas Peralihan hingga Tingkatan 3.  Bilangan soalan yang disediakan adalag 50 soalan. Pelajar hendaklab menjawab soalan-soalan tersebut dalam masa 40 minutes.  Kuiz dijalankan semasa pelajar adakan P&P biasa  dalam kelas.  Berikut adalah cikgu yang bertanggungjawab untuk menyediakan soalan kuiz Sains.

Jenis Kuiz Sains Guru yang bertanggungjawab Bilangan pelajar Tarikh / Masa
Peralihan Kategori 1

Peralihan Kategori 2

Sia Siew Ling

Adam Chiam Han Kiat

All 28/6/10 – 2/710

 

Ting. 1 Kategori 1

Ting. 1 Kategori 2

Henry Tang Yiik Yong

Sii Siew Yung

All 28/6/10 – 2/710

 

Ting. 2 Kategori 1

Ting. 2 Kategori 2

Ha Ai Hung

Lee Ling

All 28/6/10 – 2/710

 

Ting. 3 Kategori 1

Ting. 3 Kateogri 2

Ursula Chieng

Ling Nguok Sien

Cheing Inn Hee

All 19/7/2010
Tingkatan 4 Ngu Choon Hung All 9/7/2010
Tingkatan 5 Tap Jingeb All 19/7/2010

 

Keputusan Kuiz Sains 2010 adalah seperti di dalam Jadual berikut.

Bil Nama Pelajar Keputusan Kelas
1 Lau Yi Cheng (Kategori 1) Johan P1
2 Tiong Mei Jing(Kategori 1) Naib Johan P1
3 Lim Xing Ping(Kategori 1) Ketiga P1
4 Sia Yiik Hua (Kategori 2) Johan P3
5 Ngu Kie Hui (Kategori 2) Naib Johan P3
6 Yong Ka Long (Kategori 2) Ketiga P4
7 Dennis Ting Zot Chiang (Kategori 1) Johan 1A9
8 Jason Lau Pik Hook (Kategori 1) Naib Johan 1A9
9 Tiong Huong Kit (Kategori 1) Ketiga 1A9
10 Wong Jung Wei (Kategori 2) Johan 1A5
11 Thah Lieng Jang (Kategori 2) Naib Johan 1A4
12 Ngu Chu Kiat (Kategori 2) Ketiga 1A4
13 David Yii Guong Jie (Kategori 1) Johan 2A1
14 Melvin Siaw (Kategori 1) Naib Johan 2A1
15 Thomas Lau Puong Yang (Kategori 1) Ketiga 2A1
16 Sia You Gin (Kategori 1) Ketiga 2A2
17 Richard Wong Qi Lun (Kategori 1) Ketiga 2A3
18 Keh Kai En(Kategori 2) Johan 2A4
19 Wong Khee Chen (Kategori 2) Naib Johan 2A5
20 Ivan Wong Li Gguan (Kategori 2) Ketiga 2A4
Bil Nama Pelajar Keputusan Kelas
1 Christopher Hii Yik Bing (Kategori 1) Johan 3A1
2 Kelvin Lau Puon King(Kategori 1) Johan 3A1
3 Raymond Loi Ming Yang (Kategori 1 Johan 3A1
4 Stanly Chien Kai Hom (Kategori 1) Naib Johan 3A1
5 Edwin Wong Kuo Vui (Kategori 1) Ketiga 3A1
6 Kevin Lau Hui Yong (Kategori 1) Ketiga 3A1
7 Gordon Ting Nik Chieh (Kategori 2) Johan 3A8
8 David Wong Pak Nguong (Kategori 2) Naib Johan 3A8
9 Ricky Kiing Jiu Yuan (Kategori 2) Ketiga 3A8
10 Simon Tiong Hai Jiann Johan 4A2
11 Eric Choo Chung Seng Naib Johan 4A1
12 Jackson Kong Jung Hung Ketiga 4A1
13 Chuo Ngiu Ming Johan 5A1
14 Hii Lu Fong Johan 5A1
15 Jason Tiong Kung Hua Johan 5A1
16 Siew Woo Hieng Naib Johan 5A1
17 Gavin Kong Pang Chuong Ketiga 5A1

 

3.  Laporan Kuiz Fizik 2010

 Objektif aktiviti: Membangkitkan semangat bertanding yang positif di antara pelajar Fizik seterusnya mengukuhkan ilmu dan pengetahuan Fizik yang telah dipelajari. Semua pelajar Tingkatan 4, 5 dan 6 atas diwajibkan mengambil bahagian dalam Kuiz ini.

 

Tingkatan Guru Yang bertanggungjawab Tarikh/Masa kuiz dijalankan
Tingkatan 6 Atas Sia Mee Khing 1/7/2010
Tingkatan 5 Siong Chee Sing 13 – 15/ 7/2010

(10:00 – 11:00)

Tingkatan 4 SBrigid Wong Siew Ming 1/7/2010

 

Keputusan kuiz Fizik 2010

No. Name Keputusan Class
1 Joel Wong Kee Haw Johan U6S3
2 Philip Ling Jie Hui Johan 5S3
3 Su Zi Kai Naib Johan 5S3
4 Ting Sing Fui Ketiga 5S3
5 Tiong Kin Nguan Ketiga 5S3
6 Ling Hang King Ketiga 5S3
7 Colin Hii Yii Wei Ketiga 5S3
8 Raymond Siong Jim Wei Ketiga 5S1
9 Jeremy Ling Siew Wei Johan (96%) 4S1
10 Stephen Yeo Tze Ping Naib Johan (94%) 4S1
11 Clarence Lee Han Wee Ketiga (92%) 4S1
12 Nicholas Wong Zen Ngiu 90 4S2
13 Eusebius Teo Kien Kiong 88 4S1
14 Chieng Siew Hee 86 4S1
15 Mark Tiang Ching Wei 86 4S3
16 David Lau Hui Shyan 84 4S3
17 Ting Ding Wee 84 4S3
18 Daniel Danny Kiiung 84 4S1
19 Anthony Lau King Sheng 82 4S1
20 Eddy Yii Chung Ann 82 4S1
21 Ling Zong Hin 82 4S1
22 Ling Ee Fan 82 4S1
23 Collin Shieu Wu Sheng 82 4S2
24 Raymond Ngu Kek Hui 82 4S3
25 Ling Chee Huat 80 4S1

 

4.  Laporan Kuiz Matematik 2010

 

Kuiz Matematik Tingkatan 5 dijalankan pada 2/7/2010 untuk semua Pelajar Tingkatan 5 dan soalan Tingkatan 5 dibahagikan kepada aliran Sains dan Sastera .  Seramai 272 pelajar telah mengambil bahagian dalam Kuiz ini.  Soalan kuiz disediakan oleh cikgu Ling Nyiik Mink.  Kuiz Matematik Tingkatan 4 juga diagihkan kepada 2 jenis untuk pelajar Sains dan Sastera dan disediakan oleh cikgu Ngu Choon Hung.  Ianya berjaya dilangsungkan peda 2/7/2010.  Seramai 129 orang pelajar Tingkatan 4 telah mengambil bahagian. 

       Tujuan utama kuiz Matematik dijalankan adalah untuk menarik minat pelajar terhadap mata pelajaran Matematik, di samping mempratikkan seerta menyelesaikan masalah berkaitan dengan konsep Matematik yang telah diajar.

Keputusan Kuiz Matematik 2010

Bil. Nama Pelajar Kelas Keputusan
1 Jeremy Ling Siew Wei 4S1 Johan
2 Stephen Yeo Tze Ping 4S1 Johan
3 Raymond Hu Ding Yik 4S1 Naib Johan
4 Mah Chung Ho 4S2 Naib Johan
5 Eusebius Teo Kien Kiong 4S1 Ketiga
6 Ling Chiong Yi 4S1 Ketiga
7 Ling Ee Fan 4S2 Ketiga
8 Albert Ling Nguong Baul 4S2 Ketiga
9 David Lau Hui Shyan 4S3 Ketiga
10 Mark Tiang Ching Wei 4S3 Ketiga
11 Ha Heng Sheng 4A1 Johan
12 Simon Tiong Hai Jiann 4A2 Naib Johan
13 Vincent Wong Siew Siong 4A5 Naib Johan
14 Ling Yuh Seng 4A2 Ketiga
15 Ting Sing Fui 5S3 Johan
16 Wong Haw Ngie 5S2 Naib Johan
17 Ling Yu Neng 5S1 Ketiga
18 Eric Tang Siong Jeong 5A2 Johan
19 Loh Ngie Yong 5A2 Naib Johan
20 Ting Sing Wong 5A2 Naib Johan
21 Christopher Lau Sie Kai 5A2 Naib Johan

 

5.    Laporan Kuiz Biologi 2010

Sempena Minggu Sains & Matematik 2010, Panitia Biologi telah menjalankan Kuiz Biologi dalam bulan Julai.  Jadual berikut menunjukkan pelaksanaan kuiz berkenaan.

Jenis Kuiz Guru yang bertanggungjawab Tingkatan Bilangan pelajar Tarikh / Masa
Kuiz Biologi Tingkatan 4 Lee Ming Nguk

Phan Fuo Sz

 

4S1, 4S3

4S2

38, 29

32

19/7, 14/7

14/7

Kuiz Biologi Tingkatan 5 Phan Fuo Sz

Lee Ming Nguk

5S1, 5S2

5S3

33, 33

39

14, 15/7/10

14/7/2010

Kuiz Biologi Tingkatan 6 Atas Low Kha Ing

Lee Ming Nguk

U6S1

U6S2

11

9

20/7/10

(11:00 – 12:00 )

 

Berikut adalah keputusan Kuiz Biologi 2010.

Bil. Nama Kelas Keputusan
1. Albert Lau Pik Soon 4S2 Johan
2. Robert Loi Jhen Yuon 4S2 Naib Johan
3. Tiong Soon Soon 4S1 Naib Johan
4. Aaron Lai Sekai 4S1 Naib Johan
5 Eddy Yii Chung Ann 4S1 Ketiga
6 Gilbert Chen Yan Ju 4S1 Ketiga
7 Lim Yong Sheng 4S1 Ketiga
8 Robert Tieng Shiaw Wee 4S1 Ketiga
9 Philip Ling Chie Hui 5S3 Johan
10 Ting Nguong Liyek 5S3 Naib Johan
11 Ling Hang King 5S3 Ketiga
12 Rebecca Wong Leh Ping U6S2 Johan
13 Tang Ei Ling U6S1 Naib Johan
14 Wong Jing Jing U6S1 Ketiga
15 Pou Wai Ling U6S2 Ketiga
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: