Articles

PSPTPO 2010

In Management on August 20, 2010 by shssamc

    SMK SACRED HEART SIBU

 

PENGURUSAN  KELAB  SAINS & MATEMATIK 2010

 

 

Perancangan Strategik(Tahun 2006 – 2010) Perancangan Taktikal(Tahun 2009 -2010) Pelan Operasi(2010)
1.Program KeahlianMeningkat keahlian sebanyak 5 % setiap 

tahun sehingga mencapai ahli seramai  50

orang.

Sasaran bilangan ahli

TOV2005 2006 2007 2008 2009 2010
40 42 44 46 48 50

 

 

1.Projek KeahlianNama projek : Kempen Keahlian

Objektif : Meningkat keahlian

Penetapan dasar :  Tugas guru penasihat

                              Tugas  AJK

Aktiviti : Promosi dari kelas ke kelas dan iklan di papan notis   Kelab Kimia

Pemantauan : Guru penasihat

1.Kempen KeahlianAktiviti  : Promosi dari kelas ke kelas

 

Nama Projek  : Promosi kelab

 

Tarikh Pelaksanaan : Bulan Januari dan Mei

 

Pelaksana : AJK sesi tahun itu

 

Kos :  Tiada ( semua pencetakan dibuat dengan kemudahan pihak sekolah )

 

Pelaksanaan :

1.Menyediakan borang promosi yang menarik yang menyatakan aktiviti-aktiviti tahunan kelab dan cara mereka boleh mendapat Gred A jika mereka menyertai kelab ini.

2.Pergi ke setiap kelas T.4 Sains dan T.6 Rendah Sains untuk menyampaikan maklumat-maklumat kelab kepada pelajar semasa ‘free period ‘ AJK , yang mengambil masa tidak melebihi 5 minit setiap kelas.

3. Menyedarkan borang keahlian kepada ke setiap kelas tersebut.

4. Mengumpul balik borang keahlian serta yuran keahlian sebanyak RM3.00  pada hari keesokan.

 

Indikator kejayaan : Bilangan ahli bertambah.

Perancangan Strategik(Tahun 2006 – 2010) Perancangan Taktikal(Tahun 2009-2010) Pelan Operasi(2010)
2.Program Peningkatan Pencapaian 

2.1Meningkat gred ahli-ahli dalam Penilaian Kokurikulum

Sasaran bilangan ahli yang mendapat gred-gred tertentu

Gred TOV2005 2006 2007 2008 2009 2010
A 15 17 19 21 23 25
B 15 16 17 18 19 20
C 10 9 8 7 6 5
D 0 0 0 0 0 0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2 Meningkatkan Pencapaian  M/p Sains & Matematik dalam Ujian-ujian  Sekolah

Sasaran bilangan ahli yang mendapat A dan % lulus dalam mata pelajaran Kimia, Fizik, Biologi dan Matematik Tambahan (T.4 )/ Matematik T ( bagi T.6 Rendah) dalam ujian-ujian sekolah

  TOV2005 2006 2007 2008 2009 2010
Gred A 7 9 11 13 15 17
% lulus 85 90 100 100 100 100

 

2. Projek  Peningkatan Pencapaian
Nama projek: Meningkatkan pencapaian gred ahli dalam penilaian kokurikulumObjektif:1.Meningkatkan markah KK melalui(i)perlibatan aktif dalam aktiviti-aktiviti kelab seperti Kuiz Sains & Matematik Antara Kelas dan Kuiz Kimia Kebangsaan, Kuiz Fizik Kebangsaan, Olympaid Matematik,  National Science Challenge dll

(ii) penambahan bilangan jawatan AJK  dan penganjur  aktiviti

Penetapan  dasar: Tugas Guru Kanan Sains &            

                              Matematik ,

                              Tugas guru penasihat 

                              berkenaan

                              Tugas Penganjur maisng-

                              masing seperti

                              Institut Kimia Malaysia,

                              University of New South

                              Wales, Australia  dll

Aktiviti: Kuiz Sains & Matematik Antara   

              Kelas ,

              Kuiz Kimia Kebangsaan

              Kuiz Fizik Kebangsaan,

              Kuiz  Sains National

              Olympaid Matematik

              International Competitions For 

              Schools ( Science)

              International Competitions For 

              Schools ( Mathematics) dan 

              penambahan bilangan jawatan AJK  

             dan penganjur  aktiviti

Pemantauan:  Guru Kanan Sains & Matematik, 

                       guru- guru  penasihat berkenaan

2.2 Meningkatkan pencapaian m/p Sains & Matematik dalam ujian-ujian sekolah  melalui projek mentor-mentee / klinik Sains & Matematik

Objektif: Meningkatkan pencapaian ahli dalam mata pelajaran Sains & Matematik dalam setiap ujian sekolah dari segi bilangan ahli mendapat A dan juga % lulus

Penetapan  dasar: Tugas guru penasihat

                             Tugas AJK

Aktiviti: Mentor-mentee/ klinik Sains & Matematik

Pemantauan : Guru penasihat

2. Projek Peningkatan Pencapaian 

Nama Projek 1 : Kuiz Sains & Matematik Antara Kelas

Tarikh Pelaksanaan : pertengahan bulan Jun

 

Pelaksana :  Guru Kanan Sains & Matematik, Guru penasihat / guru m/p berkenaan dan AJK Kuiz & subkomitinya

 

Kumpulan sasaran : pelajar-pelajar T1 , T2, T3, T4, T.5 dan T.6 Rendah &Atas

 

Kos :  RM400.00/ 150 buah buku ‘science pad’ & pen

 

Pelaksanaan :

1.Membentuk soalan kuiz untuk Kategori Asas ( T1 & T2) , Kategori Asas Tinggi( T.3), Kategori Tinggi (T.4 & T.5) dan Kategori Tinggi Lanjutan ( T6 Rendah & Atas)

2.Menyelia dan mengawas pelaksanaan kuiz

3.Menyemak kertas objektif kuiz

4.Mengumumkan keputusan kepada setiap kelas dengan mengedarkan borang keputusan kuiz

5. Membungkus hadiah

6.Menyediakan sijil pencapaian dan sijil penyertaan kuiz

 

Indikator kejayaan :

1.90% wakil-wakil yang dipilih oleh guru mata pelajaran kelas masing-masing telah menghadiri pertandingan kuiz itu.

2.Sijil pencapaian dan sijil penyertaan telah disediakan dan diedarkan.

 

Nama Projek 2 : Kuiz Kimia Kebangsaan

Tarikh Pelaksanaan : Bulan Julai

Pelaksana : Guru penasihat ( Wong Nyiik 

Yien)

 

Kos :  RM250.00 ( untuk membiayai yuran penyertaan  25 orang pelajar yang dipilih untuk mewakili sekolah)

( Yuran peserta lain dibiayai oleh peserta sendiri)

 

Kumpulan sasaran: Terbuka kepada semua pelajar T.4 &  T.5 Sains dan  T.6  Rendah & Atas Sains

 

Pelaksanaan :

1.Mengenalpasti pelajar yang layak mewakili sekolah

2.Mengutip yuran daripada pelajar yang ingin menyertai kuiz ini

3.Membuat pendaftaran kuiz

4. Mengedarkan soalan tahun lepas Kuiz tersebut kepada peserta-peserta kuiz sebagai latihan

5.Membuat perbincangan soalan tahun lepas  dan ulangkaji dengan peserta

(Cikgu Dia Teck Ing & WNY membuat perbincangan soalan tahun lepas dan ulangkaji dengan pelajar  T.4 & T.5 dan T.6 Rendah &  T.6 Atas masing-masing)

4. Melaksanakan kuiz mengikut peraturan yang ditetapkan oleh Institut Kimia Malaysia

5.Menghantar bungkusan kertas jawapan objektif kuiz melalui pos laju pada hari itu.

 

Indikator kejayaan :  

1.Ramai ahli boleh mendapat markah  KK yang lebih tinggi disebabkan oleh penyertaan mereka dalam kuiz ini yang merupakan aktiviti peringkat kebangsaan ,iaitu 17 markah bagi bahagian pelibatan.

2.Pelaksanaan kuiz telah dijalankan dengan lancar dan mengikut peraturan yang ditetapkan

3. 60% daripada peserta yang dipilih untuk mewakili sekolah mendapat pencapaian ‘Distinction’

Nama Projek 3 : Kuiz Fizik Kebangsaan

Tarikh Pelaksanaan : Bulan Julai

Pelaksana : Guru penasihat ( Sia Mee Khing)

 

Kos :  RM100.00 ( untuk membiayai yuran penyertaan  10 orang pelajar yang dipilih untuk mewakili sekolah)

( Yuran peserta lain dibiayai oleh peserta sendiri)

 

Kumpulan sasaran: Terbuka kepada semua pelajar T.4 &  T.5 Sains dan  T.6  Rendah & Atas Sains

 

Pelaksanaan :

1.Mengenalpasti pelajar yang layak mewakili sekolah

2.Mengutip yuran daripada pelajar yang ingin menyertai kuiz ini

3.Membuat pendaftaran kuiz

4. Mengedarkan soalan tahun lepas Kuiz tersebut kepada peserta-peserta kuiz sebagai latihan

5.Membuat perbincangan soalan tahun lepas  dan ulangkaji dengan peserta

(Cikgu Erigid Wong dan Cikgu Sia Mee Khing membuat perbincangan soalan tahun lepas dan ulangkaji dengan pelajar  T.4 & T.5 dan T.6 Rendah &  T.6 Atas masing-masing)

4. Melaksanakan kuiz mengikut peraturan yang ditetapkan oleh Institut Fizik  Malaysia

5.Menghantar bungkusan kertas jawapan objektif kuiz melalui pos laju pada hari itu.

 

Indikator kejayaan :  

1.Ramai ahli boleh mendapat markah  KK yang lebih tinggi disebabkan oleh penyertaan mereka dalam kuiz ini yang merupakan aktiviti peringkat kebangsaan ,iaitu 17 markah bagi bahagian pelibatan.

2.Pelaksanaan kuiz telah dijalankan dengan lancar dan mengikut peraturan yang ditetapkan

3. 60% daripada peserta yang dipilih untuk mewakili sekolah mendapat pencapaian ‘Distinction’

 

Nama Projek 4 : Olympaid Matematik

Tarikh Pelaksanaan : Bulan Jun

Pelaksana : Guru penasihat ( Tan Ewe Boon)

 

Kos :  RM250.00 ( untuk membiayai yuran penyertaan  25 orang pelajar yang dipilih untuk mewakili sekolah)

( Yuran peserta lain dibiayai oleh peserta sendiri)

 

Kumpulan sasaran: Terbuka kepada semua pelajar T.4 &  T.5 Sains dan  T.6  Rendah & Atas Sains

 

Pelaksanaan :

1.Mengenalpasti pelajar yang layak mewakili sekolah

2.Mengutip yuran daripada pelajar yang ingin menyertai kuiz ini

3.Membuat pendaftaran kuiz

4. Mengedarkan soalan tahun lepas Kuiz

tersebut kepada peserta-peserta kuiz sebagai latihan

5.Membuat perbincangan soalan tahun lepas  dan ulangkaji dengan peserta

(Cikgu Tan Ewe Boon & Lai May Ging membuat perbincangan  soalan tahun lepas dan ulangkaji dengan pelajar  T.4 & T.5 dan T.6 Rendah &  T.6 Atas masing-masing)

6. Melaksanakan kuiz mengikut peraturan yang ditetapkan oleh Institut Matematik Malaysia

7.Menghantar bungkusan kertas jawapan objektif kuiz melalui pos laju pada hari itu.

Indikator kejayaan :  

1.Ramai ahli boleh mendapat markah  KK yang lebih tinggi disebabkan oleh penyertaan mereka dalam kuiz ini yang merupakan aktiviti peringkat kebangsaan ,iaitu 17 markah bagi bahagian pelibatan.

2.Pelaksanaan kuiz telah dijalankan dengan lancar dan mengikut peraturan yang ditetapkan

(Keputusan pencapaian kuiz belum lagi diketahui setakat ini.)

3. 60% daripada peserta yang dipilih untuk mewakili sekolah mendapat pencapaian ‘Distinction’

 

Nama Projek 5 : National Science Challenge

Tarikh Pelaksanaan : Bulan Julai

Pelaksana : Guru penasihat ( Ling Siew Ping)

 

Kos :  –

 

Kumpulan sasaran: 4 orang pelajar T.5 termasuk seorang pelajar Bumi

 

Pelaksanaan :

1.Mengenalpasti pelajar yang layak mewakili sekolah

2.Membuat pendaftaran kuiz

3. Mengedarkan soalan tahun lepas Kuiz tersebut kepada peserta-peserta kuiz sebagai latihan

4.Membuat perbincangan soalan tahun lepas dan ulangkaji dengan peserta pasukan sekolah

5. Mengiringi pelajar untuk menyertai kuiz .

 

Indikator kejayaan :  

1.Ramai ahli boleh mendapat markah  KK yang lebih tinggi disebabkan oleh penyertaan mereka dalam kuiz ini yang merupakan aktiviti peringkat bahagian

2.Pelaksanaan kuiz telah dijalankan dengan lancar dan mengikut peraturan yang ditetapkan

3. Pasukan sekolah boleh mendapat johan/naib johan/ tempat ke-3.

Nama Projek 6 :International Competitions For Schools ( Science)

Tarikh Pelaksanaan : Bulan Mei

Pelaksana : Guru penasihat ( Wong Nyiik Yien)

 

Kos :  RM20.00 setiap peserta yang dibiayai oleh peserta sendiri

 

Kumpulan sasaran: Terbuka kepada semua pelajar

 

Pelaksanaan :

1.Membuat pengumuman tentang pertandingan ini

2.Mengutip yuran daripada pelajar yang ingin menyertai kuiz ini

3.Membuat pendaftaran kuiz

4. Mengedarkan soalan tahun lepas pertandingan tersebut kepada peserta-peserta sebagai latihan

5.Membuat perbincangan soalan tersebut dan ulangkaji dengan pelajar oleh guru m/p  berkenaan

4. Melaksanakan pertandingan  mengikut peraturan yang ditetapkan oleh University of New South Wales, Australia

5.Menghantar bungkusan kertas jawapan objektif pertandingan  melalui pos laju pada hari itu.

 

Indikator kejayaan :  

1.Ramai ahli boleh mendapat markah  KK yang lebih tinggi disebabkan oleh penyertaan mereka dalam kuiz ini yang merupakan aktiviti peringkat antarabangsa ,iaitu 20 markah bagi bahagian pelibatan.

2.Pelaksanaan pertandingan telah dijalankan dengan lancar dan mengikut peraturan yang ditetapkan

3. Terdapat  sekurang-kurangnya seorang pelajar mendapat pencapaian ’High Distinction’

4. 30% daripada peserta mendapat pencapaian ’High Distinction’ & ’Distinction’

Nama Projek 7 :International Competitions For Schools ( Mathematics)

Tarikh Pelaksanaan : Bulan April

Pelaksana : Guru penasihat ( Ting Siao Fong)

 

Kos :  RM20.00 setiap peserta yang dibiayai oleh peserta sendiri

 

Kumpulan sasaran: Terbuka kepada semua pelajar

 

Pelaksanaan :

1.Membuat pengumuman tentang pertandingan ini

2.Mengutip yuran daripada pelajar yang ingin menyertai kuiz ini

3.Membuat pendaftaran kuiz

4. Mengedarkan soalan tahun lepas pertandingan tersebut kepada peserta-peserta sebagai latihan

5.Membuat perbincangan soalan tersebut dan ulangkaji dengan pelajar oleh guru m/p  berkenaan

4. Melaksanakan pertandingan  mengikut peraturan yang ditetapkan oleh University of New South Wales, Australia

5.Menghantar bungkusan kertas jawapan objektif pertandingan  melalui pos laju pada hari itu.

 

Indikator kejayaan :  

1.Ramai ahli boleh mendapat markah  KK yang lebih tinggi disebabkan oleh penyertaan mereka dalam kuiz ini yang merupakan aktiviti peringkat antarabangsa ,iaitu 20 markah penuh  bagi bahagian pelibatan.

2.Pelaksanaan pertandingan telah dijalankan dengan lancar dan mengikut peraturan yang ditetapkan

3. Terdapat sekurang-kurangnya seorang pelajar mendapat pencapaian ’High Distinction’

4. 50% daripada peserta mendapat pencapaian ’High Distinction’ & ’Distinction’ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nama Projek 8 : Projek Mentor-mentee / Klinik Sains &  Matematik

Tarikh Pelaksanaan :  Dua minggu sekali ( Hari Khamis)

Masa: 2.00 – 5.00 pm

( T.6 Rendah

Biologi/Fizik : 2.00 – 2.50 pm

 Kimia           : 3.00 – 3.50 pm

 Matematik T : 4.00 –  5.00 pm

T.4

Biologi : 2.00 – 2.45 pm

Fizik    : 2.45 – 3.30 pm

Kimia  : 3.30 – 4.15 pm

Matematik Tambahan: 4.15 – 5.00 pm)

Pelaksana : Guru penasihat dan semua AJK  dan ahli / pelajar yang baik dalam m/p berkenaan yang dikenal pasti oleh guru m/p

 

Kumpulan sasaran : Ahli-ahli yang lemah dalam Kimia, Fizik, Biologi dan Matematik Tambahan (T.4 )/ Matematik T ( bagi T.6 Rendah)

 

Kos :  RM 300 (anggaraan ) untuk membeli minuman dan hadiah bagi  mentor-mentor

 

Pelaksanaan :

1.Mengenalpasti ahli yang lemah

2.Mengenalpasti topik yang ingin dibincang 2 minggu sebelum supaya mentor dan mentee boleh menbuat persediaan/ulangkaji yang rapi

3. Mengagihkan mentee bagi setiap mentor

3.Menyediakan soalan kuiz/ latihan topikal jika perlu

4.Seorang mentor mengajar seorang atau 2 orang mentee ( Guru penasihat hanya berfungsi sebagai fasilitator)

5. Mentor merupakan pelajar yang baik dalam m/p tertentu  dan bilangan mentor tertakluk kepada bilangan mentee yang berdaftar

6. M/p terlibat ialah Kimia, Biologi, Fizik & Matematik Tambahan/ Matematik T

6. Notis / borang diedarkan selewat-lewatnya  seminggu  sebelum kepada  setiap kelas berkenaan untuk mengetahui siapa ingin menjadi mentee dan untuk sesi/ m/p yang mana satu.

7.Kekerapan:  dua minggu sekali  sekiranya tiada gangguan tertentu spt ujian sekolah / program sekolah tertentu dll

Indikator kejayaan :  

1.Sambutan  terhadap aktiviti ini adalah sangat baik. Ramai ahli ingin menyertai aktiviti ini tetapi masa tidak menginginkan

2.Wujudnya ‘peer-group teaching & learning’

3.Ketika membantu mentee dalam mata pelajaran Kimia, Fizik , Biologi dan Matematik Tambahan, mentor juga dapat mengesan kelemahan diri sendiri dalam konsep tertentu.

4.Bilangan ahli yang mendapat A  dan % lulus dalam mata pelajaran Sains & Matematik dalam ujian -ujian sekolah meningkat

5. Maklum Balas  ialah sangat menggalakkan. Tempoh masa untuk setiap m/p selalu tidak mencukupi untuk mentee menanya soalan.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Perancangan Strategik(Tahun 2006 – 2010) Perancangan Taktikal(Tahun 2009-2010) Pelan Operasi(2010)
3. Program Pemupukan minat ahli  dalam mata pelajaran Sains & Matematik 

Sasaran bilangan ahli yang berminat menyertai aktiviti/permainan

 

TOV2005 2006 2007 2008 2009 2010
33 40 42 44 46 48

 

3. Projek Pemupukan minat ahli dalam mata pelajaran Sains & Matematik 

Nama projek: Pemupukan minat ahli dalam mata pelajaran Sains & Matematik

Objektif : Memupuk minat ahli dalam mata pelajaran Sains & Matematik

Penetapan dasar: Tugas guru penasihat

                            Tugas AJK

Aktiviti:

1.Projek aktiviti-aktiviti kimia menarik

    –    Aktiviti menukar duit syiling 1 sen 

          kepada  duit syiling emas

–          Aktiviti menukar air minuman kepada air berwarna

–          Aktiviti menghilangan kesan kotoran

      dalam sekelip mata

2.Projek Permainan

     –    Permainan Kad ‘OrgChem’

     –    Permainan ‘bom’

     –    Sukanela Formula Kimia

3. Pencarian sumber maklumat kimia melalui

    internet

4. Pameran Sains & Matematik

Pemantauan : Guru penasihat

3.Projek Pemupukan minat ahli dalam mata pelajaran Sains & Matematik 

3.1 Pameran Sains & Matematik

Tarikh Pelaksanaan : pertengahan  bulan Jun

Pelaksana : Guru Penasihat & Barisan AJK sesi 2009/2010 dan pelajar Sains T.4 & T.6 Rendah

Kumupulan sasaran : Semua pelajar

Kos :  RM 700 ( untuk membeli hadiah bagi pelajar yang memberi jawapan betul semasa melawat gerai-gerai pameran dan makanan & minuman untuk ahli-ahli yang bertugas)

Pelaksanaan :

1.Menubuhkan barisan AJK untuk pameran ini.

2.Membahagikan semua pelajar Sains T.4 & T.6 Rendah  kepada 4 kategori untuk setiap m/p ,iaitu Kimia,  Fizik, Biologi dan Matematik yang diketuai oleh seorang AJK masing-masing.Setiap kategori terdiri daripada 10 kumpulan kecil  yang diketuai oleh seorang ahli masing-masing

3.Ketua kumpulan kecil dan ahli-ahli masing-masing mencari projek/ aktiviti yang ingin dipameran dalam cuti panjang akhir tahun.

4.Semua projek/ aktiviti yang ingin dipameran dibentangkan semasa mesyuarat

5. Guru Penasihat memilih dan menentukan projek/ aktiviti yang dipamerkan ( tertakluk kepada kesenangan memperoleh bahan/ alat radas , kejayaan , bahayanya dll)

6. Ketua kumpulan kecil memperoleh bahan/ alat radas  daripada Guru Penasihat & pembantu makmal masing-masing

7.Guru Penasihat menetapkan tempat pameran, iaitu gerai-gerai Fizik dan Astronomi & Robotik di Makmal Fizik I  dan II masing-masing ; gerai-gerai Biologi dan gerai-gerai Matematik  di Makmal Biologi I dan II masing-masing; gerai-gerai Kimia dan Sains Junior di Makmal Kimia I &  II masing-masing.

8. Ketua kumpulan kecil dan ahli-ahli masing-masing mencuba/ menjalankan projek/ aktiviti berkenaan di bawah pengawasan Guru Penasihat.

7. Ketua kumpulan kecil dan ahli-ahli masing-masing menyediakan dan menghiaskan gerai- gerai masing-masing

8. Jadual untuk setiap kelas melawat gerai-gerai pameran disediakan dan diumumkan kepada semua kelas.

9. Cara pergerakan setiap kelas untuk melawat setiap gerai ditentukan

10. Panggilan giliran setiap kelas dan kawalan pergerakan pelajar untuk melawat gerai-gerai disusun atur.

Indikator kejayaan :  

1.Rasa ingin tahu ahli dirangsang.

2.Sikap tabah dan kerjasama diamalkan semasa menjalankan/mencuba projek/aktiviti dan semasa pembentangan

3.Bakat kepimpinan ahli, terutamanya AJK ditunjukkan

4.Daya kreaktiviti dan inovasi  dikembangkan di kalangan pelajar , terutamanya  golongan AJK yang ditugaskan untuk upacara pembukaan pameran 

5. Pelajar-pelajar benar-benar melibatkan diri dengan penuh semangat dan tenaga demi kejayaan pameran

6. pelajar-pelajar seronok melibatkan diri dalam pameran

7. Panggilan giliran setiap kelas dan pergerakan pelajar serta disiplin pelajar untuk melawat gerai-gerai adalah terkawal .

3.2 Projek Permainan

Nama Projek 1 : Permainan Kad ‘OrgChem’

Tarikh Pelaksanaan : 01/07/2010

Pelaksana :  Guru penasihat, AJK Permainan dan subkomitinya sesi 2009/2010

Kumpulan Sasaran : Pelajar T.6 Atas Sains

 

Kos :  RM 36.00

Pelaksanaan :

1.Membahagikan pelajar-pelajar kepada 4 kumpulan ( 4 orang dalam satu kumpulan )

2.Setiap kumpulan diberi satu set alat permainan yang dibina oleh guru penasihat mengenai tindak balas- tindak balas kimia sebatian- sebatian organik tertentu

3. Menerangkan cara dan peraturan permainan.

4.Setiap kumpulan diberi 20 minit untuk bermain

5.Terdapat 4 pusingan. Pemenang pertama daripada setiap kumpulan bagi pusingan pertama akan membentuk satu kumpulan . Pemenang kedua daripada setiap kumpulan bagi pusingan pertama akan membentuk satu kumpulan dan seterusnya bagi pemenang ketiga dan pemenang terakhir.

6. Begitu juga, dengan pusingan kedua,pusingan ketiga dan pusingan keempat.

7. Penggredan adalah dibuat secara individu bagi keempat-empat pusingan seperti berikut:-

Pemenang Markah setiap pusingan
Pertama 20
Kedua 15
Ketiga 10
Keempat 5

8. Pelajar yang mendapat jumlah markah tertinggi daripada keempat-empat pusingan ini merupakan pemenang pertama dan seterusnya.

 

Indikator kejayaan :

1.Pelajar sangat seronok bermain permainan ini sehingga mahu meminjam alat permainan ini di luar masa hari persekolahan

2. Pemain dapat menghabiskan pusingan permainan dalam masa lebih singkat

Ini mungkin disebabkan oleh ingatan pelajar tentang reagen & keadaan serta hasil tindak balas  bertambahbaik.

3. Pemain mengenalpasti  jenis tindak balas kimia dengan lebih cepat dan mereka tahu apakah kad ‘reagen & keadaan’ / kad ‘hasil tindak balas’  yang diingini.

4. Wujudnya ‘Peer-group teaching & learning’ semasa pemain membincang  sebab dia baling kad tertentu/ tunggu kad tertentu.

 

Nama Projek 2 : Permainan ‘bom’

Tarikh Pelaksanaan : 18/2/2010

Pelaksana : AJK Permainan  dan subkomitinya sesi tersebut

Kumpulan sasaran : Ahli  T.5 & T.6 Atas

Kos :  RM25.00 (untuk membeli hadiah)

Pelaksanaan :

1.Melukis petak di atas lantai

2.Menentukan petak-petak yang ada ‘bom’

3.Membahagikan ahli-ahli kepada 2 kumpulan. Setiap kumpulan mesti terdiri daripada ahli T.5 & T.6 Atas.

4.Permainan bermula dengan pemain melangkah ke depan dengan cara satu langkah satu petak

5.Jika pemainnterpijak petak berbom, dia perlu dapat menjawab soalan yang berkaitan dengan kimia supaya dia masih boleh bergerak ke depan.

6.Jika dia tidak dapat jawab, ahli kumpulannya meneruskan permainan dengan memulakan daripada garis permulaan.

7.Shli daripada mana-mana kumpulan paling cepat melintangi petak-petak dan sampai ke garis tamat merupakan pemenang.

Indikator kejayaan :

1.Sambutan pelajar adalah sangat baik

2.Wujudnya peer-group teaching & learning’

3.Wujudnya semangat berpasukan.

 

Nama Projek 3: Sukanela Formula Kimia

Tarikh Pelaksanaan : 18/2/2010

Pelaksana : AJK Permainan dan subkomitinya sesi tersebut

Kos :  25.00( untuk membeli hadiah)

Pelaksanaan :

1.Membahagikan pelajar kepada 2 kumpulan .( 10 orang dalam satu kumpulan) Setiap kumpulan mesti terdiri daripada ahli T.5 & T.6 Atas

2.Menggunakan meja dan kerusi di bilik darjah U6S4 di Tingkat Ke-4 , Blok Hii Yii Peng sebagai halangan jalan laluan

3.Seorang pemain daripada setiap kumpulan  berebut-rebut melari dari garis permulaan di tingkat bawah ke bilik darjah U6S4

4.Setelah melalui beberapa halangan , mereka dikehendaki mencari kad-kad yang sepadan yang boleh membentuk formula kimia yang betul  ( jumlahnya ada 12 kad untuk  membina 5 formula kimia yang betul)

5.Selepas itu, mereka ballik semula ke garis permulaan supaya ahli lian dalam kumpulan masing-masing dapat meneruskan permainan ini secara  bergilir-gilir .

6.Kumpulan yang paling awal menghabiskan permainan akan dijadikan pemenang.

Indikator kejayaan :

1.Wujudnya semangat berpasukan

2.Wujudnya sikap sabar dan tabah

3.Yang terpenting sekali ialah pelajar sangat seronok bermain permainan itu di samping belajar formula kimia.

 

3.3 Pencarian sumber maklumat kimia melalui internet

Nama Projek  : Pencarian sumber maklumat kimia melalui internet

Tarikh Pelaksanaan : sepanjang tahun

Pelaksana : AJK Sumber  dan subkomitinya sesi 2009/2010

Kumpulan sasaran:

Guru-guru Kimia & ahli-ahli

Kos :  20 CD dan satu pendrive yang dibekal oleh pihak sekolah

Pelaksanaan :

1.Mengagihkan laman web( dibekalkan oleh guru penasihat )  mengenai maklumat Sains & Matematik

2.AJK Sumber dan subkomitinya melayari laman web sama ada di rumah atau di sekolah sekurang-kurangnya sekali sebulan untuk mencari maklumat tentang soalan kuiz, ABM dalam bentuk ICT, animasi tindak balas Kimia dll.

3.Menyimpan semua maklumat dalam CD untuk rujukan komiti-komiti lain seperti Komiti Kuiz, Komiti Aktiviti Menarik, Komiti Publisiti untuk poster papan notis  dll

4. Membantu guru menjilid ‘teaching courseware’ yang dibina dalam CD

Indikator kejayaan :  

1.Sebahagian bahan ‘teaching courseware’ yang dibina oleh pelajar-pelajar telah dijilid dalam CD

2.Maklumat mengenai  Sains & Matematik semakin banyak dikumpul dan disimpan dengan baik

3.Wujudnya semangat  kepimpinan, berpasukan dan sikap berdikari

4.Ahli-ahli juga terdedah kepada cara-cara mendapat maklumat daipada internet.

3.4 Projek aktiviti-aktiviti kimia yang menarik

 

Nama Projek 1 : Aktiviti menukar duit syiling 1 sen kepada duit syiling emas

Tarikh Pelaksanaan : 18/2/2010

Pelaksana : AJK aktiviti menarik dan subkomitinya sesi 2009/2010

Kumupulan sasaran : Ahli-ahli

Kos :  Tiada ( menggunakan semua bahan kimia & peralatan sains  ) kecuali gula-gula yang dibekalkan oleh guru penasihat

Pelaksanaan :

1.Membahagikan ahli-ahli kepada 3 kumpulan.Setiap kumpulan menyaksikan aktiviti –aktiviti menarik secara berstesen

2.Mendemonstrasi cara menukar duit syiling 1 sen kepada duit syiling emas sambil menyoal ahli mengenai langkah-langkah berjaga, fungsi bahan kimia yang digunakan dll. Ahli yang dapat menjawab soalan akan diberi sebiji gula-gula

3.Ahli-ahli yang berminat menyediakan duit syiling emas sendiri boleh membuat sedemikian dengan penyeliaan AJK bertugas / guru penasihat

Indikator kejayaan :  

1.Rasa ingin tahu ahli dirangsang.

2.Ahli berasa sangat terangung dan mereka ingin mencuba menyediakan duit syiling emas sendiri

 

Nama Projek 2 : Aktiviti menukar air minuman kepada air berwarna

Tarikh Pelaksanaan : 18/2/2010

Pelaksana : AJK aktiviti menarik dan subkomitinya sesi 2009/2010

Kumpulan sasaran: Ahli-ahli

Kos :  Tiada ( menggunakan semua bahan kimia & peralatan sains  ) kecuali gula-gula yang dibekalkan oleh guru penasihat

Pelaksanaan :

1.Membahagikan ahli-ahli kepada 3 kumpulan.Setiap kumpulan menyaksikan aktiviti –aktiviti menarik secara berstesen

2.Mendemonstrasi cara menukar air minuman kepada air berwarna sambil menyoal tentang jenis  bahan kimia yang digunakan , sebab air minuman boleh bersifat sedemikian dll. Ahli yang dapat menjawab soalan akan diberi sebiji gula-gula

Indikator kejayaan :

1.Rasa ingin tahu ahli dirangsang.

2. Akhirnya terdapat ahli mengetahui ‘rahsia’ kejadian ini

 

Nama Projek 3 : Aktiviti menghilangan kesan kotoran dalam sekelip mata

Tarikh Pelaksanaan : 18/2/2010

Pelaksana : AJK aktiviti menarik dan subkomitinya sesi 2009/2010

Kumpulan sasaran : Ahli-ahli

Kos :  Tiada ( menggunakan semua bahan kimia & peralatan sains  ) kecuali gula-gula dibekalkan oleh guru penasihat

Pelaksanaan :

1.Membahagikan ahli-ahli kepada 3 kumpulan.Setiap kumpulan menyaksikan aktiviti –aktiviti menarik secara berstesen

2. .Mendemonstrasi cara menghilangkan kesan kotoran pada kain  sambil menyoal tentang jenis  bahan kimia yang digunakan , fungsi bahan kimia ini dll. Ahli yang dapat menjawab soalan akan diberi sebiji gula-gula

3.Ahli-ahli dibenarkan mendemonstrasi  aktiviti ini kepada kumpulan lain

4. Guru penasihat meminta ahli memberi cadangan cara lain untuk menghilangakan kesan kotoran .

Indikator kejayaan :

1.Rasa ingin tahu ahli dirangsang.

2.Ahli berasa sangat terangung dan mereka ingin mencuba menghilangkan kesan kotoran pada kain lain

Perancangan Strategik(Tahun 2006 – 2010) Perancangan Taktikal(Tahun 2009-2010) Pelan Operasi(2010)
4. Program Mengembangkan dan Meningkatkan Daya Kreaktiviti dan Inovasi Pelajar dalam Bidang Sains & Matematik 4. Projek  Mengembangkan dan Meningkatkan Daya Kreaktiviti dan Inovasi Pelajar dalam Bidang Sains & MatematikNama projek: Mengembangkan dan meningkatkan daya kreaktiviti dan inovasi pelajar dalam Bidang Sains & Matematik

Objektif:

1.Mengembangkan dan meningkatkan daya kreaktiviti dan inovasi pelajar dalam bidang Sains & Matematik

(ii) Meningkatkan ilmu dalam Bidang Sains & Matematik

(iii) Memperbaiki Bahasa Inggeris

Penetapan  dasar: Tugas Guru Kanan Sains &            

                              Matematik ,

                              Tugas Guru Penasihat

                              Tugas Guru BI

                              Tugas Guru PSV

Aktiviti: 1. Pertandingan Menulis ‘Poem’ 

                   Sains & Matematik

              2. Pertandingan Menulis Lagu Liriks 

                   Sains & Matematik

              3. Pertandingan Melukis Poster 

                   Sains & Matematik

Pemantauan: Guru Penasihat

 

4. Projek  Mengembangkan dan Meningkatkan Daya Kreaktiviti dan Inovasi Pelajar dalam Bidang Sains & Matematik 

Nama Projek 1 : Pertandingan Menulis ’Poem’ Sains & Matematik

Tarikh Pelaksanaan : Bulan Ogos – Disember 2010

Pelaksana : Guru Penasihat

Kumpulan sasaran : Terbuka kepada semua pelajar

Kos :  RM 200.00 ( untuk hadiah & sijil pencapaian)

Pelaksanaan :

1.Menetapkan kriteria-kriteria pertandingan dengan mempertimbangkan  nasihat GK sains & Matematik dan Guru BI

2. Mengeluarkan  notis kepada semua kelas dan guru Sains & Matematik juga membantu membuat promosi di dalam kelas

3. Mengumpul hasil pada tarikh yang ditetapkan

4. Menentukan pemenang dengan kerjasama panel guru-guru

5.Menyediakan hadiah dan sijil pencapaian

Indikator kejayaan :  

1.Bilangan hasil ’poem’ melebihi 10.

2. Mutu ’poem’ adalah baik yang boleh digunakan sebagai ABM  P & P.

Nama Projek 2 : Pertandingan Menulis Lagu Liriks  Sains & Matematik

Tarikh Pelaksanaan : Bulan Ogos – Disember 2010

Pelaksana : Guru Penasihat

Kumpulan sasaran : Terbuka kepada semua pelajar

Kos :  RM 200.00 ( untuk hadiah & sijil pencapaian)

Pelaksanaan :

1.Menetapkan kriteria-kriteria pertandingan dengan mempertimbangkan  nasihat GK sains & Matematik dan Guru BI

2. Mengeluarkan  notis kepada semua kelas dan guru Sains & Matematik juga membantu membuat promosi di dalam kelas

3. Mengumpul hasil pada tarikh yang ditetapkan

4. Menentukan pemenang dengan kerjasama panel guru-guru

5.Menyediakan hadiah dan sijil pencapaian

Indikator kejayaan :  

1.Bilangan hasil ’poem’ melebihi 10.

2. Mutu ’poem’ adalah baik yang boleh digunakan sebagai ABM  P & P

 

Nama Projek 3: Pertandingan Melukis Poster Sains & Matematik

Tarikh Pelaksanaan : Bulan Ogos – Disember 2010

Pelaksana : Guru Penasihat

Kumpulan sasaran : Terbuka kepada semua pelajar

Kos :  RM 200.00 ( untuk hadiah & sijil pencapaian)

Pelaksanaan :

1.Menetapkan kriteria-kriteria pertandingan dengan mempertimbangkan  nasihat GK sains & Matematik dan Guru PSV

2. Mengeluarkan  notis kepada semua kelas dan guru Sains & Matematik juga membantu membuat promosi di dalam kelas

3. Mengumpul hasil pada tarikh yang ditetapkan

4. Menentukan pemenang dengan kerjasama panel guru-guru

5.Menyediakan hadiah dan sijil pencapaian

Indikator kejayaan :  

1.Bilangan hasil ’poem’ melebihi 10.

2 Mutu ’poem’ adalah baik yang boleh digunakan sebagai ABM  P & P

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: